DNB får ikke kjøpe Sbanken

Konkurransetilsynet har nå stoppet DNBs oppkjøp av Sbanken. Bildet viser Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, under presentasjonen av regnskapet for 1. kvartal i år. Foto: Stig B. Fiksdal/ DNB

Konkurransetilsynet har nå etter syv måneders behandlingstid vedtatt å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Årsaken er at det ville svekket konkurransen i sparemarkedet.

DNBs kjøp av Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april.

Etter en foreløpig vurdering sendte tilsynet varsel til selskapene den 26. august om at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond.

DNB har deretter kommet med forslag til avhjelpende tiltak, men det har altså ikke vært nok.

Saken fortsetter under annonsen:


– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til egne nettsider, og legger til:

– Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres.

Les også: Her er 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din i 2021

Vedtaket er endelig

Markedet for sparing i fond er i sterk vekst og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. En velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon. I tillegg er Sbanken en aktør med betydelig konkurransekraft. Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse. Selskapenes forslag til avhjelpende tiltak har ikke vært tilstrekkelig til at Konkurransetilsynet kan tillate oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade kundene gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester.

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling. Selskapene har nå mulighet til å klage tilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemnda, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

PS: Et avhjelpende tiltak er forslag til løsninger som kan bidra til å avhjelpe mulige konkurransemessige konsekvenser av oppkjøpet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Over hundre tusen aksjefondsparere betaler en tredjedel av forventet avkastning i gebyrer

Nye regler kan føre til betydelig mindre innskudd på BSU

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

DNB øker etableringsgebyret på boliglån med ti prosent

Disse kommunene har hatt størst boligprisvekst det siste året