Økende behov for grafisk designere

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Etterspørselen etter grafiske designere øker, ettersom stadig flere starter sin egen bedrift. Disse bedriftene trenger en profesjonell nettside, logo, annonsekampanjer og annet markedsmateriell.

Artikkelen er skrevet av Partnertekst

Bedriften har bare noen få sekunder på å gjøre et godt førsteinntrykk på mulige kunder – ellers trykker de seg bare videre til neste bedrift.

Hvorfor det er viktig med profesjonell hjemmeside og markedsmateriell

Stadig flere nyetablerte bedrifter skaper økt etterspørsel etter grafiske designere med riktig kompetanse og kvalifikasjoner. Dagens digitale hverdag krever at bedriftene skiller seg ut på nett og sosiale medier. Bare tenk over hvor mange reklamer du så når du skrollet gjennom sosiale medier eller hvor mange søkeforslag du fikk opp på Google – forbrukere blir bombardert med tilbud og muligheter.

Mange bedrifter velger derfor å samarbeide med en grafisk designer for å lykkes med markedsføring og salg. En grafisk designer kan hjelpe med å utforme bedriftens visuelle kommunikasjon, samt skape en visuell identitet som fenger, engasjerer og informerer målgruppen. Designeren kan også bistå med å utvikle og formidle bedriftens budskap, slik at det treffer mulige kunder på en god måte. Det ligger mye kunnskap bak et godt design.

En grafisk designer kan hjelpe bedrifter med branding, hjemmeside og profesjonelt markedsmateriell som logo, annonser og lignende. Det kan være fristende å snekre sammen noe selv, men høy kvalitet er viktig for å lykkes på nett. Hjemmeside og annen design av høy kvalitet kan føre til økt tillit blant kunder. Dersom hjemmesiden er av dårlig kvalitet, kan det føre til at mulige kunder også blir skeptiske til kvaliteten på tjenestene eller produktene.

Markedsføringsmateriell på sosiale medier

Behovet for grafiske designere har også økt fordi sosiale medier har blitt mer populære. Sosiale medier er en fin måte for bedrifter å markedsføre nye produkter eller tjenester. Mange små bedrifter har valgt sosiale medier som sitt virkemiddel for å markedsføre sine produkter og tjenester på fordi det er effektivt og rimelig. Grafiske designere kan hjelpe disse bedriftene med å lage annonser, bannere og reklamer som de kan bruke på ulike sosiale medier.

Det er for eksempel mulig å leie inn en grafisk designer til å lage såkalte «templates» eller maler for innlegg på sosiale medier. Dette er spesielt aktuelt for små bedrifter som hovedsakelig bruker Instagram og Facebook til å markedsføre produkter. Bedriften får unik grafikk som ingen andre har. Samtidig kan bedriften bruke grafikken om og om igjen i tiden som kommer.

Webdesign som treffer rett målgruppe

Dyktige designere vet ikke bare hvordan de skal lage hjemmesider og markedsføringsmaterialer av høy kvalitet. De vet også hva som funker eller ikke funker for ulike bransjer og målgrupper. Det hjelper dessverre lite hva de ansatte i bedriften synes om nettsiden eller bildene – det er målgruppen sin mening som teller.

Hvordan bør designet se ut for at målgruppen skal velge en bedrift fremfor en annen? Hvilke formål ha designet? Er målet å få flere kunder og mer salg, eller er målet å skape engasjement eller bygge epostlisten? Hvordan kan nettsiden gjøres mer brukervennlig? Ofte må nettsiden re-designes etter hvert som bedriften utvikler seg og målene endrer seg. Det er derfor mye som tyder på at etterspørselen etter dyktige grafiske designeren kommer til å fortsette å øke.

Designeren må derfor sette seg inn i bedriftens strategier, ha god kjennskap til merkevaren og forstå forretningsidéen. Velg en grafisk designer med relevant erfaring og bakgrunn, slik at vedkommende har god kjennskap til nettopp din målgruppe. Du finner en oversikt over grafiske designere og hvilke tjenester de tilbyr ved å klikke her.

Typiske oppgaver en grafisk designer kan hjelpe deg med

En grafisk designer kan hjelpe bedriften med å utvikle nettsider, logo og andre designelementer som gjenspeiler bedriftens identitet og budskap. De kan også hjelpe deg med å utvikle retningslinjer for skrift, bilder, tegn og illustrasjoner for å ivareta bedriftens branding. Grafiske designere kan også hjelpe med trykksaker, emballasje og lignende.

Det er ikke alle som trenger en in-house web designer. Noen ganger trenger man bare litt hjelp med å komme i gang. Eller kanskje man bare vil ha litt hjelp i en kortere periode? Det er mulig å leie grafisk designer til spesifikke formål og prosjekter, enten det er til webdesign, lage bildebank eller opprette en visuell strategi.

Konklusjon: Grafisk designer kan hjelpe bedrifter med å lykkes

Stadig flere bedrifter betyr også et tøffere marked. Det skal ikke mange sekundene til før man skroller videre til neste tilbud på sosiale medier. Det er også flust av bedrifter som annonserer på Google. En nettside er derfor ikke bare en nettside – den skal vekke engasjement, skape tillit og føre til konverteringer.

En grafisk designer kan hjelpe bedriftene med å skille seg ut på nett, fange oppmerksomhet til målgruppen og lykkes med digital markedsføring. Det kan derfor lønne seg for bedrifter å få profesjonell hjelp til å utforme en visuell identitet som imøtekommer kundens ønsker og behov.