Advokatbransjen i endring

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Advokatbransjen i Norge er i rask endring med effektivisering av kommunikasjon, fakturering og prosesser. Nye konsepter og nye digitale plattformer kommer til å utfordre de store, tradisjonelle advokatfirmaene i tiden fremover.

Artikkelen er skrevet av Partnertekst

Her ser vi nærmere på hva disse endringene innebærer, og hva endringene vil bety for deg som forbruker.

Tradisjonelle advokatfirma blir utfordret

Advokatbransjen har tidligere vært svært tradisjonell. Advokatene har hovedsakelig jobbet i advokatfelleskap eller i store advokathus. Mange advokater hadde mål om å bli partner for å kunne tjene mest mulig penger. Det har vært vanskelig for advokatene å starte for seg selv, ettersom de fleste kundene kom via anbefalinger og firmaets omdømme.

Nye digitale løsninger og plattformer gjør det mulig for advokatfirma å utvikle nye forretningsmodeller, utføre prosessforbedringer og effektivisere kommunikasjon med kunder. Et godt eksempel på dette er digitale advokatkontorer. Istedenfor fysiske kontorer, jobber de ansatte hjemmefra og samarbeider via digitale plattformer.

Synega.no er et godt eksempel på denne nye måten å jobbe på. Prisen for advokattjenester er lavere enn hos tradisjonelle advokatfirma, ettersom Synega ikke må betale for lokaler og andre driftskostnader knyttet til tradisjonelle advokathus. Digitale prosesser som f.eks. elektronisk signering gjør at man sparer tid, noe som igjen fører til lavere arbeidskostnader. Advokattjenestene er likevel av den samme høye kvaliteten.

Nye metoder for å få kunder

Digitaliseringen har gjort det mulig for advokater å få nye kunder på nett. Tidligere har advokatfirma vært avhengige av firmaets omdømme og anbefalinger fra tidligere kunder. I dag finnes det mange anbudstjenester på nett som forbrukere kan benytte seg av for å finne frem til beste advokat for dem. Eksempler på dette er nettsider som for eksempel Advokatmach.

Forbrukerne trenger bare å oppgi opplysninger om hva de trenger hjelp med, samt kontaktdetaljer. Deretter konkurrerer aktuelle advokatfirma seg imellom om å gi dem beste tilbud. Det gir forbrukerne mer makt og tvinger advokatene til å levere på et høyere nivå.

Anbudstjenestene gjør det enklere for kunder å innhente gode tilbud og konkurransedyktige priser, sammenlignet med tidligere. Man er ikke lenger avhengig av å få anbefalinger fra venner og kjente for å finne en dyktig advokat. Digitaliseringen gjør det også enklere å finne advokater som passer bra for nettopp din sak.

Advokatene får derimot kontinuerlig tilgang til mulige kunder, og de er ikke lenger avhengige av store advokathus for å kunne utøve sitt yrke. Digitale advokatfirma kan ansette dem som er best egnet til jobben, uavhengig hvor i landet de bor. På samme måte kan du få hjelp av de advokatene som er best egnet for nettopp din sak – selv om du kanskje bor i Oslo og advokaten sitter i Ålesund.

Nye konsepter innad i advokatbransjen

Digitale plattformer og løsninger kan gi økt kontroll til kunder og bedre oversikt over prosesser. Digitale advokatkontorer kan kommunisere med kunder og levere tjenester på nett. Kundene kan følge med på hvor mye advokatene jobber via plattformen, noe som igjen gjør det mulig å følge med på kostnader og fakturering fortløpende.

Kundene kan velge hvilken faktureringsmetode som passer best for dem, for eksempel fastpris, abonnement eller pris per minutt. Synega har valgt å utvikle sin egen IT-løsning og et skreddersydd system. IT-utviklerne brukte flere måneder på å bygge ut en løsning som passer for digitale kontorer, fremfor tradisjonelle kontorer med fysiske lokaler.

Resultatet er et system som gjør at advokater og konsulenter kan utføre jobben sin på nett, uten at det på noen måte går utover kvaliteten. Teknologien og IT-løsningen har gjort det mulig å automatisere mange administrative oppgaver. Ikke bare sparer de ansatte mye tid, men kundene kan nyte godt av lavere kostnader som følge av det.

Konklusjon: Økt konkurranse og flere fordeler

Digitalisering og IT-utvikling har bidratt til endring i advokatbransjen. Automatisering og digitale arbeidsplasser gjør det mulig for advokatfirma å redusere prisene sine og bli mer konkurransedyktige. Nye metoder for å få kunder som f.eks. anbudstjenester kan også føre til større konkurranse.

Tradisjonelle advokatfirma drar også fordel av digitalisering, automatisering og utvikling av nye datasystemer. De har imidlertid ikke samme mulighet til å kutte kostnader som det digitale advokatkontorer har på grunn av driftskostnader som fører med fysiske kontorer. Det betyr at advokatkontorer på nett har mulighet til å redusere prisen ytterligere, noe som er en fordel for kundene.

Tradisjonelle advokatfirma har heller ikke samme mulighet til å innhente spesialiserte medarbeidere landet over. De er ofte avhengige av å ansette blant de som bor lokal eller de som er villig til å flytte på seg. Advokatkontorer som Synega kan dermed tilby et bredt spekter av forskjellige advokattjenester og spesialiserte tilbud, uten at det påvirker kvaliteten.

Det er likevel trolig at mange kunder fortsatt vil foretrekke lokale advokater som de kan møte fysisk. Det er fordi enkelte advokattjenester krever fysisk oppmøte, for eksempel ved megling eller rettssaker. Dermed er lite sannsynlig at digitale advokatkontorer kan erstatte tradisjonelle firma fullstendig. Endringene fører derimot til at advokatbransjen blir mer variert, slik at det blir enklere for kundene å velge et tilbud som passer dem.