Riksrevisjonen: Nav har i all hovedsak levert under koronapandemien

Trondheim 30. mars 2020: Stengte butikker på Sirkus shopping på grunn av koronaviruset. Foto: Gorm Kallestad/ NTB/ Riksrevisjonen

Til tross for at Nav fikk store utfordringer da koronapandemien rammet landet i fjor, har etaten i all hovedsak levert, viser en fersk undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta fikk penger til å kunne klare seg.

I februar i fjor var arbeidsledigheten i Norge på 2,7 prosent. To måneder senere hadde den steget til 14,6 prosent.

Det er det høyeste i moderne tid, og Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn de vanligvis gjør i løpet av et helt år.

Stortinget vedtok raskt flere midlertidige tiltak for å sikre inntekten til folk og redusere arbeidsgiveres utgifter til permittering, sykefravær og omsorg for barn.

Navs jobb var å iverksette og en forutsetning var at det måtte skje fort. På rekordtid måtte etaten gjøre endringer i eksisterende ordninger og opprette nye ytelser mens søknadsbunken om dagpenger fra fortvilte nordmenn vokste.

Les også: Arbeidstakerorganisasjon fortviler over feriepengekaos for permitterte

Saken fortsetter under annonsen:


Konklusjon: Nav har i hovedsak levert

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan Nav håndterte dette fra mars og ut året 2020, og samlet det i en fyldig rapport på 75 sider.

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Undersøkelsen viser blant annet at

  • forskudd på dagpenger sikret livsopphold blant de fleste av dem som raskt trengte penger
  • de fleste økonomiske tiltakene kom raskt på plass.

Samtidig viser undersøkelsen at

  • lang saksbehandlingstid for søknader om dagpenger var kritisk for mange mottakere
  • lønnskompensasjon til permitterte tok lengst tid å få på plass.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Forskuddet var avgjørende

Fra mars til desember 2020 behandlet Nav 617.000 dagpengesøknader, mot 157.000 i hele 2019.

Normal behandlingstid er innen fire uker. Etter nedstengningen var den oppe i ti uker i snitt og ved inngangen til mai lå cirka 300.000 søknader i kø.

Nav etablerte en ordning for utbetaling av forskudd på dagpenger i slutten av mars.

– Mange mistet livsgrunnlaget sitt over natta og den eksplosive økningen i dagpengesøknader viser hvor dramatisk det var. Ordningen med forskudd på dagpenger var redningen for mange. Den begrenset de negative konsekvensene av den lange saksbehandlingstiden, sier Foss.

I slutten av september hadde etaten tatt unna køen av søknader og saksbehandlingstiden var normal igjen.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Undersøkelsen viser også manglende kontroll

Riksrevisjonen har også undersøkt om Nav har hatt gode nok rutiner for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av korona-ytelser.

Undersøkelsen viser at

  • det er få maskinelle kontroller i de nye datasystemene
  • systematiske etterkontroller er foreløpig ikke etablert
  • ved kontroll av utvalgte saker har Nav avdekket feilutbetalinger og svindel med koronaytelsene.

– Behovet for å få ordningene raskt på plass, førte til at Nav ikke prioriterte å bygge inn maskinelle kontroller i datasystemene. Da er det viktig at etaten gjør etterkontroller for å avdekke eventuelle feilutbetalinger eller misbruk, sier Foss.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Trygdeoppgjøret 2021: I år økes både trygd og pensjoner betydelig

Ny svindelmetode rammer jobbsøkere

Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke