Arbeidstakerorganisasjon fortviler over feriepengekaos for permitterte

I år og neste år skal du få feriepenger av dagpenger. Det gjelder imidlertid ikke alle, ifølge statssekretær Vegard Einan Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

I år og neste år skal du få feriepenger av dagpenger. Det gjelder imidlertid ikke de som har vært ledige i mer enn 52 uker og kommer tilbake i jobb etter 7. juni.

Feriepenger på dagpenger ble i 2015 erstattet med en ordning der de som har vært ledige og mottatt dagpenger i 52 uker får rett til fire uker ferie med dagpenger.

Tidligere i år krevde Stortinget at det ble innført en midlertidig ordning som gir rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021.

Feriepenger fra Nav opptjent i 2020 blir utbetalt innen utgangen av mai 2021, og feriepenger opptjent i år blir utbetalt i 2022.

De som har vært permittert i mer enn 52 uker den 7. juni, og som deretter blir tatt tilbake i jobb før de får avviklet ferie med dagpenger, vil imidlertid verken få ferie med dagpenger eller feriepenger på dagpenger med den nye ordningen.

Det kan bli et problem for noen, bekrefter statssekretær Vegard Einan i Arbeids og sosialdepartementet overfor VG.

– Ja, det er en problemstilling. Arbeidstakere som har vært mer enn 52 uker permittert per 7. juni og som tas inn i arbeid etter 7. juni, og deretter blir tvunget av arbeidsgiver til å ta ferie i juli og de ikke har opptjente feriepenger fra 2020, så vil de ikke få penger i ferietiden. Da vil de ansatte tape på det, men slik er det for alle arbeidstakere som ikke har ferieopptjening, sier han til avisen.

Les også: Nav mottok 664.000 søknader om dagpenger i fjor

Mener det er urimelig

Dette er urimelig, mener advokat Annbjørg Nærdal i arbeidstakerorganisasjon Parat, som har fått flere henvendelser fra medlemmer som har problemer med å forstå hva som gjelder.

– Hvis medlemmet har vært permittert i mer enn 52 uker, råder jeg vedkommende til å ta ut «ferie», det vil si motta dagpenger uten aktivitetsplikt, før de begynner i jobb igjen. Men mange synes det er urimelig, og mener de ikke har behov for ferie nå, sier hun i en pressemelding.

– De synes også det er urimelig at andre som har vært permittert i en kortere periode har mulighet til å avvikle ferie på et senere tidspunkt etter at de har begynt å jobbe igjen, og få feriepenger. Det har jeg ikke problemer med å forstå, sier Nærdal.

Saken fortsetter under annonsen:


Slik reglene er utformet nå, vil det jo være mer gunstig for arbeidstaker som blir tatt tilbake i jobb etter 7. juni å forbli permittert i stedet for å ta ut ordinær ferie, mener advokaten i Parat.

For da vil den ansatte beholde rett til dagpenger i fire uker uten å stå til disposisjon for arbeidsgiver hvis vedkommende blir permittert senere.

Statssekretæren tror ikke permitteringsordningen vil bli misbrukt som følge av dette.

– Jeg legger til grunn at arbeidsgiver og arbeidstakersiden må være enige om at det må være grunnlag for permittering før permittering iverksettes, sier Einan til nettstedet Parat24.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Oppfordrer arbeidsgivere til å hente inn ansatte før 7. juni

Hans Gjermund Gauslaa, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, oppfordrer arbeidsgivere som nå ser at de vil få aktivitet igjen til sommeren om å vurdere om de kan hente de ansatte inn før 7. juni.

– Arbeidsgivere som har hatt permitterte ansatte i mer enn 52 uker 7. juni, og som ser at det vil bli aktivitet i sommer, bør være klar over denne problemstillingen. Det vil være stor økonomisk forskjell på om en ansatt blir hentet inn 6. eller 8. juni, sier han.

Gauslaa minner om at det også vil være noen som kan få både ferie med dagpenger og feriepenger:

–En ansatt som har vært permittert i mindre enn 52 uker 7. juni vil motta feriepenger på dagpenger. Dersom permitteringen fortsetter, og arbeidstaker etter 7. juni passerer grensen på 52 uker med dagpenger, vil vedkommende også kunne avvikle fire uker ferie med dagpenger.

Vegard Einan i Arbeids og sosialdepartementet opplyser til Parat24 at det ikke er aktuelt å innføre feriepenger på dagpenger som en permanent ordning.

– Vi mener vår løsning under normale tilstander er en bedre løsning for de langtidsledige enn feriepengeforslaget til opposisjonen, sier Einan, og legger til:

– Verdien av vår ordning og fire uker fri med dagpenger er større for den som ble ledig i mai sist år og fortsatt er ledig sommeren etter, enn opposisjonens svar med ferietillegg uten rett til dagpenger når den arbeidsledige tar ferie.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny svindelmetode rammer jobbsøkere

Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Må du ha nytt pass? Nå er det opptil fire måneders ventetid på time

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke