Nav mottok 664.000 søknader om dagpenger i fjor

Det var svært travelt hos Nav i fjor, opplyser arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. Foto: Nav

Nav utbetalte til sammen 38,3 milliarder kroner i ytelser til arbeidsledige og permitterte fra koronakrisen startet i uke 11 og fram til nyttår. Det er fire ganger mer enn det som ble utbetalt i dagpenger i hele 2019.

– Vi har lagt bak oss et år på arbeidsmarkedet med tall av gigantiske proporsjoner. I løpet av seks uker i fjor mottok Nav 400.000 søknader om dagpenger, og i gjennomsnitt mottok Nav én dagpengesøknad per minutt i hele 2020. Det betyr at vi mottok fire ganger så mange søknader i fjor som i 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til egne nettsider.

Bare for å sette det ytterligere i perspektiv; på det høyeste var andelen registrerte arbeidssøkere hos Nav tre ganger så høyt som under finanskrisen i 2008.

Tirsdag 12. januar var det registrert 193.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det betyr at det fortsatt er om lag 50.000 flere arbeidssøkere enn det høyeste punktet under finanskrisen.

Annonse (saken fortsetter under):


For å møte situasjonen med lange saksbehandlingstider opprettet Nav muligheten til å søke om forskudd om dagpenger og kapasiteten ble styrket innen saksbehandling. Fra august har saksbehandlingstiden vært tilnærmet normal, ifølge etaten selv.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet på grunn av smittesituasjonen, men erfaringene fra koronakrisen så langt gjør at Nav er godt rustet for å møte ulike scenarier fremover, sier Holte.

Av de totale utbetalingene på 38,3 milliarder kroner til ledige og permitterte siden starten av koronakrisen, utgjør 28,7 milliarder dagpenger og forskudd på dagpenger.

Åtte milliarder kroner har blitt utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte og 1,6 milliarder kroner er utbetalt i kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Vilkårene for å motta ytelser fra Nav ble endret ved nyttår

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Advarer mot svindelforsøk rundt koronavaksinen

Ingen økning i antall separasjoner og skilsmisser under koronapandemien

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav