Leserinnlegg: Regjeringen tar fra de fattige og gir til seg selv

deprimert Illustrasjonsbilde. Foto: Freepik.

Regjeringen tar fra de fattige, og gir til seg selv. At staten er historisk rik er det dessverre stort sett bare Støre og Vedum som får glede av.

Av: Hans Andreas Limi, Finanspolitisk talsmann, FrP.

Jeg tror mange nå stiller seg spørsmålet om hva regjeringen egentlig gjør med pengene dine. Selv uten oljeinntekter krevde regjeringen inn 141 milliarder kroner mer i skatt enn året før. Likevel får folk flest en stadig vanskeligere hverdag, og både matpriser, strømpriser, avgifter og køene ved fattighusene øker.

Fremskrittspartiet mener at deler av statens historisk høye inntekter skal komme befolkningen til gode, gjennom at drivstoffavgiftene fjernes og matmomsen halveres. Det skal være 100% strømstøtte over 50 øre per kWt for alle, også næringslivet og hytteeiere.

Norge solgte olje for 1316 milliarder i fjor, i tillegg til regjeringens økte skatteinntekter på 141 milliarder. Norges ekstrainntekter i 2022 var nesten like store som hele statsbudsjettet (1576 milliarder). Dessverre er det bare staten og Finansministeren som merker noe til det. Vanlige folk må tømme sparekontoen eller møte opp med lua i hånda på NAV.

Norge har aldri tjent mer penger, men husholdninger og næringsliv «premieres» av Ap og Sp med en økning i skatte- og avgifter på 55 milliarder på litt over et år.

Det er ingen grunn til at befolkningen skal bli fattigere i en situasjon der landet aldri har tjent mer penger. FrP vil fortsette å kjempe for en reduksjon og fjerning av skatter og avgifter, samt en strømstøtte som gir 50 øre makspris for alle i 2023.