Færre fikk dagpenger i fjor, men utbetalingene steg kraftig

Nav ble kåret årets digitale suksesshistorie. Her fra Nav-kontoret på Tøyensenteret. Foto: Wikimedia Commons

Foreløpige tall viser at 163.927 bosatte i Norge mottok dagpenger i 2016. Dette er 7,4 prosent færre enn året før, men likevel økte samlede utbetalinger til dagpenger med 12 prosent. Nedbemanningen i oljenæringen får skylden.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i tirsdag frem «Skattestatistikk for personer».

Den viser summer, gjennomsnittstall og antall personer med ulike skatter, inntekter, inntektsfradrag, formue og gjeld for inntektsåret 2016.

Det som kanskje er mest interessant med statistikken, er at utbetalingene av dagpenger i fjor var 1,6 milliarder kroner høyere enn i 2015 og 3,6 milliarder kroner høyere enn i 2014.

Det utgjør en økning på hhv 12,0 og 31,3 prosent.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Annonse:


Ansatte i oljenæringen med høye inntekter

Samtidig har antallet personer i Norge som mottok dagpenger gått fra 159.000 i 2014, til 177.000 i 2015 og til 164.000 i 2016. 

Det var altså 7,4 færre mottakere av dagpenger i 2016 enn året før, og drøye 3,1 prosent flere enn i 2014.

Hvorfor da denne enorme økningen i utbetalinger?

Gjennomsnittlig dagpenger utgjorde 91.000 kroner i fjor. I 2015 og 2014 var tallene hhv 75.000 og 71.400 kroner.

Dette skyldes blant annet nedbemanningen av ansatte i oljenæringen med relativt høye lønnsinntekter, skriver SSB.

Les også: Dette er Regjeringens tiltak mot den kraftige veksten i forbruksgjeld

Lønns- og pensjonsutbetalinger økte mer moderat

Arbeidsgivere utbetalte i alt 1222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016. Dette er 27 milliarder kroner, eller 2,3 prosent, mer enn året før.

Av de 3.15 millioner personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2016, var i overkant av 2.90 millioner av disse registrert som bosatt i Norge.

De bosatte i Norge mottok 1189 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer, med et gjennomsnitt på 407.500 kroner.

Nær 850.000 personer bosatt i Norge mottok vel 193 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2016. Dette er om lag elleve milliarder, eller 5,9 prosent, mer enn året før.

I tillegg var det 75.000 ikke-bosatte personer med et ligningsforhold til Norge som mottok til sammen syv milliarder kroner i alderspensjon.

Dette er personer bosatt i utlandet, samt personer som døde i løpet av året.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Les også: Dette svarer Skatteetaten på våre vanligste spørsmål om skattemeldingen

Les også: 10 tips om boligskatten i skattemeldingen

Les også: Husbanken: Bostøtten skal nå bli mer treffsikker