Rentestatistikk fra SSB: Gjennomsnittlig boliglånsrente nærmer seg tre-tallet

Slik har gjennomsnittlig boliglånsrente på eksisterende utlån utviklet seg de siste tre årene. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng den 20. september 2018, samt 21. mars og 20. juni i år. Bankene har en varslingsfrist på seks uker, noe som gjør at gjennomsnittlig lånerente reagerer på renteoppgangene en stund etterpå. Kilde: SSB

Den flytende renten på utestående boliglån til husholdninger var i gjennomsnitt på 2,74 prosent i juni. Nå er den nok høyere, i og med at den siste renteøkningen fra Norges Bank først får effekt fra august.

Gjennomsnittlig flytende rente og fastrente på utestående boliglån var på hhv 2,74 og 2,84 prosent i juni, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag.

Rentestatistikken viser videre at rentene på nye boliglån lå på noenlunde samme nivå, nemlig 2,73 prosent i flytende rente og 2,84 i fastrente.

Den 20. juni økte Norges Bank styringsrenten for tredje gang på ni måneder.

I og med at bankene har en varslingsfrist på seks uker, noe som betyr at det skal gå seks uker fra datoen de varsler renteendring til den trer i kraft på ditt lån, vil den siste renteøkningen først få effekt fra august.

Gitt at de fleste bankene hever renten tilsvarende økningen i styringsrenten, kan gjennomsnittlig flytende rente nå være på rundt tre prosent.

Les også: – Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Andelen med fastrentelån holder seg stabil

Det er fortsatt slik at de aller fleste har flytende rente på boliglånet sitt.

Andelen husholdninger med fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig var på 8,1 prosent ved utgangen av juni, noe som er på samme nivå som de to foregående kvartalene.

Annonse:


Gjennomsnittlig rente på innskudd var i juni på 0,90 prosent.

Akkurat som med lån, er det mulig å binde renten på innskudd.

Mens gjennomsnittlig rente på ikke-bundne innskudd var på 0,73 prosent, var renten på bundne innskudd på 2,23 prosent.

Les også: Strømprisen har mer enn doblet seg i løpet av ni sommeruker

Mye å spare på å reforhandle betingelsene

Det er ofte mulig å forhandle seg frem til en bedre lånerente enn du har i dag, så ta derfor kontakt med noen utvalgte banker og be om å få et tilbud.

For hver million kroner du har i boliglån, sparer du 5000 kroner i årlige renteutgifter for hvert halve prosentpoeng du kutter lånerenten med.

Etter skatt er besparelsen på 3900 kroner.

La oss eksempelvis si du har tre millioner kroner i boliglån i dag til 3,4 prosent rente.

Hvis du etter reforhandling får 2,9 prosent i ny rente, blir lånekostnaden din dermed redusert med 11.700 kroner per år etter skatt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Uvanlig situasjon i rentemarkedet kan gi gunstige fastrenter fremover

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Du har tjent titusenvis av kroner på å ha boliglån de siste fire årene

Banktilbudet gjennom Posten avvikles