Nordmenns økonomi vil få seg en real trøkk: – Banken er ikke alltid den som kan hjelpe deg best

pengehjelpen Økonomirådgiver Knut Eirik Bartnes i Pengehjelpen. Foto: Pengehjelpen.

Med flere varslede renteøkninger, og stadig høyere priser på drivstoff, strøm og dagligvarer, vil mange nordmenn fremover få en vesentlig trangere økonomi. Økonomirådgiver Knut Eirik Bartnes frykter nå at mange nordmenn vil få utfordringer med å betjene gjeld fremover.

Norske husholdninger har svært høy gjeld, og i november i fjor var sentralbanken ute og advarte om rekordgjeld og økonomisk usikkerhet når rentene går opp. En fersk undersøkelse, gjennomført av YouGov for Pengehjelpen, viser imidlertid at kun hver tredje nordmann føler de har nok kunnskap om egen økonomi.

– Mange har nok en «det løser seg»-holdning til advarslene om en trangere økonomi fremover. Sannheten er imidlertid at grepene nordmenn gjør nå vil få svært store konsekvenser for folks privatøkonomi, sier økonomirådgiver Knut Eirik Bartnes i økonomirådgivingstjenesten Pengehjelpen.

Søker til banken for hjelp

Ifølge undersøkelsen svarer over halvparten av nordmenn at de får den økonomiske rådgivingen de trenger i dag av banken, spesielt innen boliglån og sparing. Bartnes synes det er fint at mange søker rådgiving, men poengterer at banken ikke nødvendigvis alltid vil være den best egnede til å hjelpe.

– I en travel hverdag for bankens rådgivere er det viktig å huske på at for banken er kundene nettopp det: kunder. Sånn sett må alltid rådgiverne veie opp bankenes interesser om å selge deg tjenester, mot rådene de objektivt bør gi, sier han.

Bartnes forklarer at Pengehjelpen ble startet nettopp for å tilby et alternativ til bankenes tilbud.

– Vi jobber objektivt med å se helheten i den økonomiske situasjon til kundene. Vi tar oss god tid til å sette opp budsjetter som kundene kan følge, og gir tilgang på gode verktøy for å enklere holde styr på økonomien i hverdagen.

Få ber om hjelp med gjeld

Selv om mange nordmenn har vært flinke til å nedbetale gjeld gjennom pandemien viser tall fra Boliglånsundersøkelsen at en stor og økende del av nye boliglån tas opp av folk som allerede har en høy samlet gjeld sammenlignet med årsinntekt. Økonomirådgiveren frykter derfor at mange norske husholdninger nå, med de varslede renteøkningene, står på kanten av et økonomistup.

– Ifølge undersøkelsen er det kun 4 prosent som ber om rådgiving rundt gjeld. Det er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt i tiden vi er i nå. Vi har forståelse for at mange kan synes det er flaut å snakke om egen gjeld, spesielt om det allerede har gått over styr, sier han, og legger til:

– Det finnes dessverre ingen løsninger eller standardiserte råd som passer alle. Det er imidlertid på tide at nordmenn tar et skikkelig tak i egen økonomi. Ellers kan det fort bli dystert for mange i tiden fremover. Vi håper at det nå vil bli en lavere terskel for å spørre om hjelp.