Nordisk rapport: Lav kunnskap om kreditt blant unge voksne – Klarna med ny satsing for 18-25 åringer

klarna Klarna. Foto: Klarna.

Etter produktforbedringene Klarna gjorde i fjor har andelen unge voksne som får purregebyr etter fakturakjøp gått kraftig ned. Samtidig er 18-25 åringers kunnskap om kredittkjøp lav. Klarna fortsetter sitt langsiktige forbedringsarbeid for et mer bærekraftig kredittmarked – nå med et spesielt fokus på denne aldersgruppen.

Fra og med i dag får alle kunder mellom 18 og 25 år som bruker et av Klarnas kredittalternativer for første gang, automatisk en film – enten på e-post eller i Klarnas app. Filmen beskriver på en enkel måte, hvordan kjøp på kreditt fungerer, hvorfor det er viktige ikke å handle for mer enn en har råd til, og hvilke langsiktige konsekvenser utbetalt gjeld kan få.

– Selv om 18-25 åringer bare utgjør 13 prosent av Klarnas kunder i Norge og både andelen som får purregebyr og inkasso har blitt redusert kraftig over flere år, er det spesielt viktig at denne aldersgruppen bedre blir satt i stand til å gjøre smartere og mer bevisste økonomiske valg. Det håper vi å bidra med ved å gi dem enda bedre informasjon om kreditt, sier Klarna-sjef i Norge, Geir Østby.

Halvering av purregebyrandel for 18-25 åringer etter flere produktforbedringer

I fjor høst fjernet Klarna en rekke unødvendige gebyrer, økte antall betalingspåminnelser og betalingsfristen sin for fakturakjøp. Målet med forbedringene er å sette en ny og mer bærekraftig og forbrukervennlig standard i kredittbransjen. Det har trolig medvirket sterkt til at andelen norske 18-25 åringer som mottok et purregebyr etter et fakturakjøp, gikk ned til 6,89 prosent i fjerde kvartal i 2021. Det er en halvering sammenlignet med samme periode i 2019. Inkassoandelen på denne type kjøp i aldersgruppen har også gått kraftig ned, og var i fjerde kvartal 2021 på 1,03 prosent.

God kontroll på egen økonomi, lavere kunnskap om kreditt og lån

I en stor nordisk undersøkelse blant 18-25 åringer om deres forhold til personlig økonomi, sparing og kreditt, som Ungdomsbarometern har utført på oppdrag fra Klarna, fremgår det at hele 77 % av nordiske unge voksne synes de har god kontroll på egen privatøkonomi. 3 av 4 sparer også regelmessig.

Samtidig er 1 av 3 usikre på hva som skjer om de betaler en faktura etter forfall. 45 prosent er heller ikke sikre på hvordan de regner den totale kostnaden ved å ta opp lån eller kjøpe på delbetaling.

– For mange unge er shopping blant de første møtene de får i livet med en faktura eller en annen type kreditt. Som en ledende aktør på netthandel vil vi gå foran med et godt eksempel, og bli enda tydeligere i vår kommunikasjon, spesielt mot denne aldersgruppen. Velger de for eksempel å handle med faktura for å få produktet før de betaler for det, skal vi være tydelige på hva det innebærer og hva man som kunde bør huske på, sier Klarna-sjef i Norge, Geir Østby.

Egen nettside i Norge for innsikt og mer åpenhet rundt kreditt

På nettsiden Wikipink vil Klarna i Norge fortsette å oppdatere med ny betalingsstatistikk, for både 18-25 åringer og de øvrige aldersgruppene. Målet med nettsiden er å bidra med informasjon til en mer åpen og faktabasert diskusjon om forbrukslån og kreditt, og sette en ny og mer forbrukervennlig standard i kredittbransjen.