Nordea endrer rentene

nordea Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge. Foto: Nordea.

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen for rentehevningen er utviklingen i pengemarkedsrentene og Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 24. mars i år.

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

–  I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 24. mars og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

På innskuddssiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

–  Vi ser en sterk utvikling i norsk økonomi, hvor bedrifter rapporterer at det er stramt arbeidsmarked og hvor det er forventninger om høy lønnsvekst, samtidig opplever mange at prisene stiger raskt på enkelte varer og tjenester. Vi er i tett kontakt med kunder som opplever utfordringer, sier Marjamaa.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 9. mai 2022, for nye lån vil rentesatsene gjelde fra 29. mars.