1 av 2 norske kvinner har investert for første gang under pandemien

mobil dame Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Svenske kvinner er langt mer erfarne med investeringer enn norske. Men de siste to årene har det skjedd en liten revolusjon i Norge, og mange har investert for første gang. Troen på grønne aksjer er stor.

  • 3 av 10 kvinner investerer over 15 % av disponibel inntekt etter skatt
  • 7 av 10 norske kvinnelige investorer sparer månedlig eller oftere
  • Norske kvinner har større tro på grønne investeringer enn svenske

Mens halvparten av kvinnelige investorer i Sverige har over 6 års erfaring i markedene, har halvparten av norske kvinner i markedet mindre enn 2 års erfaring. 

41 % av svenske kvinnelige investorer har faktisk vært i markedet over 10 år, mot bare 14,1 % i Norge.

Det kommer frem i en global spørreundersøkelse utført av det sosiale investeringsnettverket eToro blant 9.500 kvinnelige investorer.

Men noe har altså endret seg radikalt i Norge de siste årene. 1 av 2 kvinnelige investorer har startet å investere i løpet av de to siste årene under pandemien. Årsakene er flere.

Som svenske kvinner mener også norske at nullrente i banken gjør investeringer nødvendig. De ønsker flere inntektskilder, og søker mer langsiktig trygghet. 

Nesten 7 av 10 kvinnelige investorer i Norge bruker opptil 15 % av sin disponible inntekt til å investere. 2 av 10 investerer mellom 15 og 30 % av lønningen sin.

– Kvinnelige investorer bruker investeringer for å sikre fremtiden, øke inntektene og bygge nettoformue. Det handler om å bygge langsiktig og ta ansvar for egen fremtid, konstaterer eToros viseadministrerende direktør Hedva Ber.

– Kvinner ønsker å styrke sin økonomiske stilling, og ønsker seg mer utdanning om investeringer. Vi må bidra til flere kvinnelige rollemodeller og sikre at de representerer et mangfold av kvinner som kan dra nytte av større kunnskap om investeringer, understreker Ber.

Forskjeller mellom Norge og Sverige

Selv om motivasjonen er mye den samme, er det flere iøynefallende forskjeller mellom norske og svenske kvinnelige investorer enn bare erfaringen – tidshorisonten er også forskjellig.

Mens den største gruppen av svenske kvinnelige investorer har mer enn 10 års tidsperspektiv på investeringene sine, tenker norske kvinner mer på mellomlang sikt. En større andel oppgir enten 1-5 år eller 6-10 år frem i tid i Norge.

Den ulike erfaringen og tidshorisonten gir tydelige forskjeller i hvordan man investerer pengene sine. Nesten én av tre kvinnelige investorer i Norge eier kryptovaluta, sammenlignet med under én av ti i Sverige.

Svenske kvinner konsentrerer seg derimot mer om aksjer – hele 75 prosent eier aksjer i svenske selskaper, mens den tilsvarende andelen er mer beskjedne 45 prosent i Norge. Begge er over det globale gjennomsnittet på 41 % innenlandske aksjer.

Forskjellene ser imidlertid ut til å kunne reduseres over tid – rundt 50 prosent av norske kvinner ser for seg å investere i hjemlige aksjer fremover, mot 60 prosent i Sverige.

Vanskelig å velge rett

Hva som er det vanskeligste med å investere, er norske og svenske kvinner enige om – nemlig å vite hva man skal investere i.

For å finne ut dette, har de noe ulik tilnærming. Nesten halvparten i begge land stoler på personlige anbefalinger, men deretter er svenske kvinner flinkere til å bruke medier, podcaster, nyhetsbrev og rapporter fra investeringsselskaper. Flere lar seg også kurse.

Norske kvinner oppgir i større grad å google seg frem til ideer, vi bruker sosiale medier i større grad og er i litt større grad tilbøyelig til å kjøpe det som er «i vinden».

Grønn optimisme

En klar fellesnevner på begge sider av Kjølen er kvinners tro på at grønne selskaper er de som vil kaste best av seg de nærmeste månedene – eksemplene som nevnes er elbiler, vind- eller solenergi. Hele 40 prosent av norske kvinner og 31 prosent av svenske kvinner tror grønt er skjønt. 

Andre populære sektorer er teknologi og helse, og alternative investeringer som eiendom utmerker seg også.

Inntil videre er svenske kvinner hakket flinkere til å spare jevnlig enn norske kvinner: Rundt 8 av 10 svenske investorer setter inn penger på investeringskontoen sin månedlig eller oftere, mot 7 av 10 norske investorer.

Sparevanene kan ha sammenheng med ulikt nivå på pensjonsytelsene i de to nabolandene. Langt flere svenske investorer ser nemlig behov for å ha tilleggsinntekter ved siden av pensjonen når man slutter å arbeide. Det oppgir 21,6 % av svenske kvinnelige investorer, mot 8,6 % i Norge.

Kvinnelig rollemodell

Det sosiale investeringsfellesskapet eToro gir brukerne mulighet til å følge populære investorer*, og automatisk gjøre samme type handler som dem i markedet. Heloise Greeff har rundt 20.000 mennesker som kopierer henne og har oppnådd nesten 30 prosent årlig avkastning side 2016.

– Jeg startet min reise som investor på eToro for å få økonomisk frihet til å være uavhengig av samfunnets forventninger til meg som kvinne. Selv om bedragersyndromet(**) hindret meg i å starte tidligere, har jeg siden lært at jeg er i stand til mye mer enn jeg kunne forestille meg. Investering har lært meg tålmodighet, disiplin og fokus. Enda viktigere, det har gitt meg midler til å sikre fremtiden for familien min og meg, sier Greeff, som er tilknyttet universitetet i Oxford.

– Jeg tror økonomisk likhet er den endelige målestokken for ekte likhet. Jeg håper at jeg kan være et eksempel for andre kvinner, slik at flere kvinner kan ta det første skrittet mot økonomisk likestilling, sier Greeff.

PS: Hvis noen tror gamle kjønnsrollemønstre fortsatt gjør seg gjeldene i hvem som kontrollerer familiens pengebruk, tar de feil. Rundt 90 prosent av norske og svenske kvinnelige investorer sier de kontrollerer minst 40 % av husholdningsinntekten. Halvparten av svenske kvinner har 100 % kontroll, mens 36 % av norske kvinner oppgir det samme.