Storebrand «driter ut» egne kunder i ny reklamekampanje

klimareklame Storebrand sin reklame om bærekraft med menneskelig fossiler. Foto: Pengenytt.

Fossiler står i sentrum av Storebrands nye reklamekonsept som har fått navnet «Ikke la fossiler styre. Invester i fremtiden». I reklamen henges folk ut som «fossiler» fordi de ikke deler Storbrand sitt syn på klimasaken. Storebrand går altså hardt ut mot egne kunder og potensielle kunder og kaller dem «fossiler» i den nye og kontroversiell reklamekampanjen.

– Med denne kampanjen ønsker vi å ta et tydelig standpunkt mot meninger om bærekraft som vi mener er utdaterte. Det gjelder for eksempel holdninger som at klimaendringer ikke er menneskeskapte, eller at næringslivet ikke har en rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedsdirektør Camilla Haveland i Storebrand til fagbladet Kampanje.

Dette falt ikke i god jord hos alle. I nettavisen Document reagerer Tore Kristiansen kraftig på retorikken;

– Storebrand driver, etter det man forstår, fortsatt med forsikring og investeringer. Men i stadig større grad fremstår dette selskapet som en politisk aktivist, med skråsikre, intolerante og nedlatende holdninger mot andres syn og meninger. I en ny kampanje fra dette selskapet er man opptatt av å latterliggjøre den ganske betydelige delen av befolkningen som ikke bekjenner seg til den omstridte teorien om menneskeskapte klimaendringer. De kalles «fossiler», det vil si utdaterte, nærmest åreforkalkede mennesker uten vett og forstand. De er eldre, dumme og vemmelige menn, skriver Document.

Men markedsdirektøren i Storebrand hevder at taktikken er en «vinner».

– I Storebrand tror vi de selskapene som løser morgendagens utfordringer, også vil være morgendagens vinnere. Det er ikke noe vi bare sier i markedsføring. Det er investeringsfilosofien vår, sier Camilla Haveland.

Men filosofien og vitenskapen bak taktikken trekkes i tvil av Kristiansen i Document:

– Storebrand mener åpenbart å sitte på ubestridte svar på de mange kompliserte og omdiskuterte spørsmål klimavitenskapen består av. Selskapets markedsdirektør hever seg dermed freidig over all den kunnskap som finnes i de fagmiljøer som ikke deler selskapets synspunkter. Hun redegjør ikke for hvilken kompetanse man internt i Storebrand, og kanskje spesielt hun selv, har på felter som fysikk, meteorologi, geologi, solforskning og andre relevante naturvitenskapelige fagområder.

Mens klimadebatten fremdeles pågår og det hersker vitenskapelig uenighet på feltet virker det uklokt å flagge klimasaken på denne måten og samtidig drive kunder bort fra selskapet.

– Er kanskje målet at man skal si opp sitt kundeforhold hos Storebrand? Det vil nemlig være en svært naturlig reaksjon for mange. De færreste vil «drites ut» av sitt forsikringsselskap eller sin bank. Ingen blir «vinner» av å latterliggjøre andre, spesielt ikke egne kunder, avslutter Tore Kristiansen.