Vi investerer mindre i krisetider, men én gruppe skiller seg ut

Illustrasjosnbilde. Foto: Unsplash.

Rekordhøye strøm- og drivstoffpriser gjør nordmenn mindre investeringsvillige. Samtidig lar ikke alle seg skremme. Det viser en ny måling som YouGov har gjort på vegne av Freedom Finance Europe.

I undersøkelsen kommer det frem at hele 23 prosent investerer mindre penger som følge av strømkrisen, og at 22 prosent investerer mindre på grunn av økte drivstoffpriser. Samtidig svarer kun 4 prosent at de nå investerer mer penger etter at prisen for strøm og drivstoff ble høyere i Norge.

Også krigen i Ukraina svekker nordmenns investeringslyst, dog mindre enn de to andre krisene. Bare 18 prosent oppgir at krigen i Ukraina fører til lavere investeringer – samtidig som nesten halvparten investerer tilsvarende beløp som de gjorde før krigen.

– At strøm- og drivstoffprisene påvirker nordmenns investeringsvilje mer enn krigen, har trolig naturlige forklaringer. Strømregningen kommer jo i posten hver måned, og drivstoffprisen merker mange. Derfor påvirker dette enkeltindivider direkte, i motsetning til krigen som har indirekte ringvirkninger på økonomien, forteller sjefanalytiker i Freedom Finance Europe, Maxim Manturov.

Han understreker likevel at det på mange måter er to sider av samme sak, siden krig og urolighet i Europa bidrar til å presse olje- og energiprisene oppover.

– De fleste investerer ut ifra sin egen lommebok og økonomi, så når prisene stiger er det naturlig at færre får mulighet til å investere. Samtidig kan det tyde på at mange er skeptiske og urolige for det som skjer i verden i dag, og heller velger å sitte stille i båten, sier han.

Unge trosser trenden 

Selv om flesteparten velger å investere mindre eller det samme som før – akkurat nå – er det spesielt én gruppe som skiller seg ut fra røkla. Blant unge mellom 18 og 29 år velger en relativt stor andel å øke investeringene sine på tross av de prekære omstendighetene.

I aldersgruppen oppgir hele 15 prosent å ha økt sine sparingsbeløp etter krigens frembrudd. Dette står i stor kontrast til andre aldersgrupper. For de mellom 40 til 49 år oppgir kun 3 prosent det samme, mens for dem over fylte 60 år er svaret kun 2 prosent.

I tillegg oppgir betydelig flere 18- til 29-åringer at de også investerer mer penger på tross av de økte strøm- og drivstoffprisene enn i alle andre aldersgrupper. Dette overrasker sjefanalytikeren stort:

– Det er svært overraskende at ungdommens investeringsvilje øker mer enn de tradisjonelt sett ressurssterke aldersgruppene når kjøpekraften i samfunnet synker. Det kan bety at ungdommen er mer optimistiske for fremtiden enn mange andre, avslutter Manturov.