Leserinnlegg: FrP vil ha lavere strømpriser og drivstoffavgifter

frp Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet. Foto: FrP.

Fremskrittspartiet er i likhet med svært mange av landets innbyggere, bedrifter og industri lut lei av regjeringens handlingslammelse. Vi har fått nok av tomme ord fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som på inn- og utpust sier de følger den kritiske økonomiske situasjonen «tett» og «nøye».

Av: Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet.

Vi ser en stat som håver inn på skyhøye strøm- og petroleumsinntekter samtidig som innbyggere og bedrifter rammes av høye avgifter og kostnader som løper løpsk.    

På Stortinget har FrP og flere andre partier i lang tid fremmet forslag som ville utgjort en betydelig forskjell for folk og bedrifter i hverdagen. De historisk høye prisene på strøm, drivstoff og matvarer utgjør en reell risiko for konkurransekraften til norske bedrifter, og for privatøkonomien til mange husholdninger. Når Ap, Sp og SV kontinuerlig velger å stemme ned opposisjonens forslag uten å komme tilbake med gode tiltak selv, er vi dessverre like langt. 

Krisen som folk og næringslivet står i, virker ikke å ha gått opp for regjeringspartiene. Hos våre naboland har stater med vesentlig svakere statsfinanser enn Norge tatt grep, senket avgifter, innført makspris på strøm og mer. Handlingsrommet er der, men handlekraften hos de styrende partiene mangler.  

Vi kan ikke forstå annet enn at ikke regjeringen og SV skjønner hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter og husholdninger, og heller ikke fatter hva konsekvensene av «vente og se» politikken kan medføre. Frp har derfor invitert en rekke bedrifter, organisasjoner, statsråder, politiske partier og journalister til konferanse på Stortinget førstkommende onsdag. Vår målsetning med konferansen er å belyse alvoret i situasjonen og gi næringslivsaktører en talerstol som når helt inn til Statsministerens kontor. Vi ønsker å få frem hvilke konkrete utfordringer ulike bransjer nå står i – og hvilke tiltak disse aktørene mener må til for å avhjelpe situasjonen.

Vi håper at vi med denne konferansen kan samle krefter, få innspill til nye og konkrete løsninger og ikke minst få mediene til å belyse situasjonen mange nå står i langt bedre. Forhåpentligvis kan vi komme ut på den andre siden med et tverrpolitisk initiativ som konkret utfordrer regjeringen på nye løsninger for å avhjelpe den dramatiske situasjonen mange nå står i.