Nå er diesel dyrere enn bensin i Sverige

Nå er det billigere å fylle bensin enn diesel i Sverige. Foto: Circle K

I Norge er vi vant til at bensinprisen gjerne er én til to kroner høyere enn prisen på diesel. I vårt naboland Sverige er nå diesel dyrere enn bensin, og det er ikke første gang det skjer.

Annonse:


Hos Circle K i Sverige er nå veiledende pris for 95-oktan bensin på 16,06 svenske kroner per liter på bemannede stasjoner.

Samtidig er prisen for en liter diesel på 16,26 kroner.

Diesel koster med andre ord 20 øre mer enn bensin per liter. Merk at pumpeprisene kan avvike noe fra veiledende priser.

Kommunikasjonssjef Maria Philipson i Circle K Sverige. Foto: Circle K Sverige

– Akkurat nå ligger prisen på diesel over prisen på bensin, bekrefter kommunikasjonssjef Maria Philipson i Circle K Sverige til Pengenytt.no, og utdyper:

– Våre drivstoffpriser baserer seg på globale markedspriser, dollarkurs og avgifter. 

– Er dette første gang diesel er dyrere enn bensin eller har det også skjedd tidligere?

– Historisk bruker dette å skje noen ganger i året, så det er ikke helt uvanlig i Sverige. Vi så det blant annet både i januar og mars tidligere i år.

Philipson påpeker samtidig at det er ulik kvalitet på dieselen i Norge og Sverige.

– Etter myndighetskrav har vi en diesel som benevnes som MK1, det vil si miljøklasse 1, og den har noe høyere innkjøpspris enn dieselen i Norge, sier kommunikasjonssjefen i Circle K Sverige.

Les også: Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Kan ikke huske at det har skjedd i Norge

Pressetalsmann Knut Hansen i Circle K Norge. Foto: Circle K Norge AS

Hos Circle K i Norge er nå veiledende pris for bensin og diesel på hhv 17,03 og 15,95 kroner/liter.

Pressetalsmann Knut Hansen i Circle K Norge AS sier til Pengenytt at han ikke kan huske at diesel har vært dyrere enn bensin i Norge i løpet av sine 30 år i bransjen.

– Bensin og diesel er to ulike produkter. Diesel er lettere å fremstille enn bensin, noe som er én av forklaringene på at diesel er billigere. Avgiftsnivå, samt tilbud og etterspørsel, er andre faktorer som avgjør prisen på produktene, sier Hansen.

Han vil ikke spekulere i om dieselprisen kan overstige bensinprisen også i Norge, men nevner at da må det i så fall sannsynligvis må skje noe med avgiftsnivåene på de to produktene.

Prisen på drivstoff styres nemlig i stor grad av avgiftene til staten.

Bensinstasjon-kjedene opererer gjerne med tommelfingerregelen «60-30-10» når de skal forklare hvordan prisen på drivstoff er satt sammen, der rundt 60 prosent av pumpeprisen er avgifter til staten, 30 prosent er innkjøpsprisen og ti prosent er bruttoavansen.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Differansen i avgifter mellom bensin og diesel har krympet i Sverige

Når mer enn halvparten av prisen på drivstoff er avgifter, sier det seg selv at myndighetene i stor grad påvirker prissettingen.

I Norge skal statskassen ha et fast kronebeløp i såkalt veibruksavgift og Co2-avgift for hver liter drivstoff du kjøper.

For bensin utgjør dette totalt 6,33 kroner per liter i 2018, mens for diesel summerer det seg opp til 5,08 per liter. Forskjellen er altså på 1,25 kroner.

Les også:

Du kan fort spare 1500-2000 kroner i året hvis du betaler for drivstoffet med riktig betalingskort.

I tillegg til dette må du betale moms (mva) til staten på 25 prosent av utsalgsprisen, noe som betyr at du også betaler moms for avgiftene nevnt over. 

I Sverige er de faste avgiftene på bensin og diesel på hhv 6,50 og 5,73 kroner per liter, ifølge Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI).

Det utgjør en differanse på 0,77 kroner per liter. I 2005 var den til sammenligning på hele 1,31 kroner.

Moms tilkommer også i Sverige, og kronebeløpet vil variere med utsalgsprisen på drivstoffet.

Les også: Nå blir det 16.000 kroner i «vrakpant» på over 400.000 biler

Drivkraft Norge vil ikke spå fremtiden

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge. Foto: Drivkraft Norge

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) vil heller ikke spekulere i om diesel kan bli dyrere enn bensin i Norge.

– Vi er en bransjeforening og lager ikke prognoser for fremtidige priser, svarer Nøstvik.

Hun har imidlertid studert tall fra år 2000 og frem til i dag for å se på prisavviket mellom bensin og diesel.

– Basert på historiske tall fra Statistisk sentralbyrå har bensin vært dyrere enn diesel i Norge de siste 18 årene, bortsett fra én gang i 2008, sier Nøstvik.

Generalsekretæren i Drivkraft Norge oppgir også avgiftsnivået som hovedårsak til prisdifferansen mellom de to drivstoff-typene, og at avgiftsforskjellen mellom bensin og diesel har blitt redusert i Sverige.

– Når det gjelder Sverige så innførte de reduksjonsplikt fra 1. juli. Det vil si at selskapene er pålagte å redusere klimagassutslippene fra sine produkter med en viss prosent. Samtidig skjedde det en avgiftsendring, sier hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Bilekspert: – Selg dieselbilen så raskt som mulig, eller kjør den helt ut

Går mot forbud for dieselbiler i Stockholm

Nå får du vrakpant også for campingvogner, mopeder, MC’er og lastebiler

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet