Strømprisen har mer enn doblet seg i løpet av ni sommeruker

Spotprisen på strøm har doblet seg i løpet av noen sommeruker, mye på grunn av det gode været vi har hatt. Bildet viser Såheim kraftstasjon og elva Måna. Foto: Stig Storheil/ NVE

Strømprisen har økt betydelig i sommer. Det varme og tørre været får mye av skylden for prisoppgangen, men også andre faktorer som blant annet dyr euro bidrar.

Spotprisen på strøm ligger i skrivende stund på rundt 37 øre/kWh.

Påslag fra strømleverandørene, avgifter til staten og nettleie kommer i tillegg.

For bare to måneder siden, nærmere bestemt den 8. juni, var spotprisen nede i under 15 øre/kWh.

Strømprisen har dermed mer enn doblet seg i løpet av noen sommeruker.

Diagrammet viser utviklingen i daglig spotpris på strøm levert til Sørøst-Norge (Oslo) fra juni til i dag. Påslag fra strømleverandørene, avgifter til staten og nettleie kommer i tillegg. Pris er oppgitt i øre/kWh. Kilde: Nordpool

– Etter en vår og forsommer av det våte slaget, er mange nordmenn glade for at de siste ukene har varmet med tørt og fint sommervær. Godværet har imidlertid en bakside, nemlig at strømprisene stiger, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft, til Pengenytt.

Handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen. Foto: Ishavskraft

Bakgrunnen for dette er at vannkraft utgjør rundt 95 prosent av all kraftproduksjon i Norge, ifølge Olsen.

– Da sier det seg selv at strømprisene i Norge også svinger med mengden vann tilgjengelig til produksjon for vannkraftprodusentene, sier han, og utdyper:

– Når tilsiget til magasinene går ned vil vannkraftprodusentene verdsette vannet sitt høyere enn før godværsperioden og de skal ha litt bedre betalt for å tappe vann fra magasinene for å produsere kraft. Dermed stiger strømprisene.

Les også: Dette bruker du mest strøm på hjemme

Prisen på CO2-kvoter har skutt i været

Olsen peker dessuten på at økte priser på kull, gass og CO2-kvoter også er viktige bidragsytere til prisoppgangen på strøm, noe markedsdirektør Maren Kyllingstad i Eidsiva støtter opp om.

Markedsdirektør i Eidsiva, Maren Kyllingstad. Foto: Eidsiva

– Hovedårsaken til de høye strømprisene skyldes økte produksjonskostnader i kull- og gasskraftverkene i Sentral-Europa som påvirkes av CO2-kvoteprisen, sier hun.

– Prisen på CO2-kvoter tredoblet seg i 2018, fra nærmere 8 EUR/tonn ved inngangen av året til nærmere 25 EUR/tonn ved utgangen av året. I skrivende stund omsettes CO2-kvoten for 28,7 EUR/tonn, som er et prisnivå vi må elleve år tilbake i tid for å finne, legger hun til.

Som Olsen i Ishavskraft, trekker også Kyllingstad frem mindre nedbør enn normalt i både Norge og Sverige som årsak til prisøkningen på strøm.

– I tillegg har høytrykkene i Sentral-Europa ført til økt kraftforbruk og lav vindkraftproduksjon på kontinentet, noe som har løftet kraftprisene der, som også påvirker prisnivået i Norge, sier hun.

Markedsdirektøren i Eidsiva minner til sist om at den norske kronen har svekket markant mot euroen de siste dagene.

I og med at strømmen handles i euro på kraftbørsen Nordpool, bidrar derfor også valutakursen til å gjøre strømmen i Norge dyrere.

Les også: Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Annonse:


Ishavskraft forventer at strømprisen skal videre opp

Mange husker nok fortsatt de høye strømregningene fra i fjor.

Tidligere i år anslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at strømutgiftene økte med 3400 kroner fra 2017 til 2018 for kunder med et årlig forbruk på 20.000 kWh.

På spørsmål om hvilke strømpriser vi kan forvente oss fremover, svarer Tom Eirik Olsen i Ishavskraft følgende:

– De siste ukene har vi sett spotprisene stige fra under 20 øre/kWh på det laveste i juni til opp mot 40 øre/kWh i dag. Forventningene for resten av sommeren og reståret er også stigende, men den største prisveksten kommer i en periode av året hvor folk flest har lavt forbruk og dermed ikke vil merke det noe særlig på pengeboka.

Ifølge Olsens analyser vil en husholdning som forbruker 20.000 kilowattimer i løpet av året betale 700-800 kroner mindre for reståret sammenlignet med samme periode i fjor.

Saken fortsetter under diagrammet.

Diagrammet viser utviklingen i gjennomsnittlig månedspris på strøm levert til Sørøst-Norge (Oslo) fra 2010 til i dag. Påslag fra strømleverandørene, avgifter til staten og nettleie kommer i tillegg. Pris er oppgitt i øre/kWh. Kilde: Nordpool

Les også: Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Stort utfallsrom for prisen videre

Konserndirektør i Fjordkraft, Solfrid Fluge Andersen, har også registrert prisoppgangen som har vært i sommer.

Solfrid Fluge Andersen. Foto: Fjordkraft

– Kraftprisene har kommet opp igjen fra bunnivået før sommeren. Prisen for levering i 3. kvartal var nede i 32 €/MWh før sommeren, men er nå på 39 €/MWh, sier hun.

– Oppgangen har kommet som følge av en svært tørr juli måned, samt oppgang i CO2-prisene i EU. Dette har medført at kraftprodusentene har tatt sjansen på å spare vann frem til høsten når forbruket tar seg opp igjen. Dette er mer eller mindre det samme som har skjedd hvert år siden 2015, som var sist gang prisene kollapset om sommeren, legger hun til.

Fluge Andersen synes ikke det er lett å si noe om den videre prisutviklingen:

– For høsten så er bildet relativt vanskelig. De nordiske kraftprisene ligger godt under de kontinentale kraftprisene utover høsten og det gir rom for eksport, dersom dette skulle blir nødvendig, sier hun.

– Samtidig forventer vi at drøyt 6000 MW kobles til kraftnettet i løpet av de neste månedene, noe som i et vått høstscenario også gir rom på nedsiden i markedet. Prisen i markedet ser i utgangspunktet fornuftig ut, men det er et stort utfallsrom, både på oppsiden og nedsiden, avslutter hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Elsertifikatordningen har gitt deg høyere strømregning, men nå kan det snu

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Ordrene strømmer inn til leverandører av solcellepanel, og snart får de konkurranse fra Ikea

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Spår at vindkraftutbygging vil gi billigere strøm i Midt-Norge