Spår at vindkraftutbygging vil gi billigere strøm i Midt-Norge

Storstilt utbygging av vindkraft kan redusere strømprisen i Midt-Norge fremover. Bildet er en visualisering av Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn før byggestart. Produksjon: Einar Berg, Norconsult AS. Fotograf: Svein Erik Dahl

Midt-Norge har i mange år hatt høyere strømpriser enn lenger sør i landet, grunnet stort kraftunderskudd. Med stor vindkraftutbygging i regionen, kan dette snu, tror krafteksperter.

Annonse:


Forbruk og produksjon av kraft vil til enhver tid variere fra landsdel til landsdel.

Noen steder vil det være kraftunderskudd, mens i andre vil det være kraftoverskudd.

Ettersom det er begrenset hvor mye kraft som kan overføres mellom de ulike landsdelene, er Norge per i dag delt inn i fem prisområder, også kalt elspotområder.

Disse er Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5).

Strømprisene i de fem områdene er ulike, avhengig av blant annet tilbud og etterspørsel.

Hvis du lurer, så hjelper det ingenting å velge en strømleverandør som holder til i en annen landsdel enn du bor.

Det er plasseringen til stømmåleren som avgjør hvilken spotpris du får. Påslaget på spotprisen kan derimot være mindre enn hos en lokal leverandør.

Les også: Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Midt-Norge har lenge hatt kraftunderskudd

Handelssjef i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen. Foto: Ishavskraft

Prisområdet Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og mesteparten av Nord-Trøndelag, har tradisjonelt vært et område med underskudd på kraft.

Underskuddet har typisk ligget på mellom 4-8 TWh i året, noe som tilsvarer forbruket til 200.000 – 400.000 husstander, ifølge Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Dette har gitt innbyggerne i den midtre landsdelen blant de høyeste strømprisene i Norge.

Nå er dette imidlertid i ferd med å endre seg, skriver selskapet i en melding.

Den høye kraftprisen, i kombinasjon med gode vindforhold, har nemlig gjort Midt-Norge attraktivt for vindkraftutbygging.

Fosen Vind, med Statkraft som største eier, er Europas største landbaserte vindkraftanlegg og vil alene halvere det årlige underskuddet i Midt-Norge.

– Videre ser vi at nye prosjekter er under utvikling i Selbu, Osen, Vikna og Flatanger. Prisen i Midt-Norge vil utover på 2020-tallet falle under prisene i Sør-Norge, noe også Statnett tidligere har varslet, sier Olsen.

Les også: Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Vindkraft og økt overføringskapasitet kan redusere strømprisen

Thomas A. Braathen, daglig leder i Kompass Energi AS. Foto: Privat

Thomas A. Braathen, daglig leder og partner i Kompass Energi AS, bekrefter til Pengenytt at Midt-Norge i mange år har hatt et kraftunderskudd.

Spesielt gjelder dette fra 2007 til og med 2016, noe som har gitt betydelig høyere priser enn i prisområdene lenger sør.

– Manglende overføringskapasitet til de omkringliggende prisområdene gjør at Midt-Norge, spesielt i perioder med høy etterspørsel, får høye priser, sier Braathen.

Det har imidlertid ikke alltid vært slik, påpeker han.

– I perioden før 2007, samt de siste to årene (2017 og 2018, red.anm.), har prisene i Midt-Norge vært omtrentlig på nivå med de øvrige prisområdene, sier han.

Han mener en økning i produksjonen av vindkraft, hvor der er betydelige svingninger i produksjonen, egner seg godt i kombinasjon med regulerbar vannkraftproduksjon.

– Jeg er enig i at dette vil kunne bidra til lavere priser. En utbygging av overføringskapasiteten mellom Midt-Norge og de omkringliggende prisområdene vil kunne være en annen mekanisme som vil bidra til å jevne ut prisforskjellene, sier Braathen.

Les også: Du har tjent titusenvis av kroner på å ha boliglån de siste fire årene

Spår lavere strømregninger fremover

Den norske kraftprisen endte på 42 øre/kWh i 2018, noe som er det høyeste kraftprisnivået siden 2010, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nå går det mot en normalisering igjen, skal vi tro handelssjefen hos Nord-Norges største kraftleverandør Ishavskraft, Tom Eirik Olsen.

– Selv om årets vinter startet med høye priser, venter vi at normale husstander samlet sett vil betale om lag 500 kroner mindre for strøm (uten avgifter og nettleie) i 2019 sammenlignet med 2018, sier Olsen, og legger til:

– Vi venter videre at husholdningene slipper unna med ytterligere 1000 kroner mindre i 2020 og nye 500 kroner spart i 2021.

Han tror imidlertid det kan bli stor prisvariasjoner i landet de neste drøye ti årene.

– Vi tror prisene i snitt vil ligge like rundt 30 øre/kWh i årene frem mot 2030. Denne effekten kan forsterke seg når alle vindkraftprosjektene er realisert. I gode produksjonsperioder kan vi se flaskehalser som vil føre til prisfall og store prisvariasjoner, sier Olsen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Vær beredt: I neste uke kommer skattemeldingen

Ordrene strømmer inn til leverandører av solcellepanel, og snart får de konkurranse fra Ikea

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Nettleien din kan bli redusert med 2000 kroner i året fra 2025

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

Skal heldigitalisere bolighandelen