Nå kan du få støtte fra Enova for å spare strøm

enova Enovasjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Espen Barth Eide forteller om tiltakene til ekteparet Ingrid Indset og Joachim Hirsch i Oslo. Foto: Enova.

Enova styrker solsatsingen, og tilbyr støtte til det energi- og klimatiltaket flest folk vil ha. Det mest attraktive klimatiltaket for privatpersoner er smart strømstyring, viser en undersøkelse som Kantar har gjort for Enova.

– Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring. Disse tiltakene er både hver for seg, og i kombinasjon, meget smarte klimavalg, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova gir nå inntil 47 500 i støtte til dem som begynner å produsere egen elektrisitet. Det er en økning i støttesatsen på 21 250 kroner. Smarte styringssystem får inntil 10 000 kroner i støtte.

To av flere tilbud

Dette er to av flere tilbud som Enova lanserer for privatpersoner som ønsker å gjøre klimasmarte tiltak i egen bolig. Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2030 og 2050.

– Jeg er glad at vi nå kan øke støtten til installering av solceller i private hjem. For den enkelte forbruker betyr dette lavere strømregninger og større oversikt over kostnadene. For felleskapet betyr det at vi kan frigjøre verdifull kraft til andre viktige formål. Jeg håper at mange også griper sjansen til å ta i bruk smartere strømstyring eller for eksempel smarte varmtvannsberedere, som man også kan få støtte til gjennom Enova. Dette er viktige teknologier for å utnytte strømnettet vårt bedre, og dermed gjøre plass til den omfattende elektrifiseringen vi skal igjennom, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Sol vokser raskt

Globalt bygges det ut stadig mer fornybar energi som sol og vindkraft. I Norge utgjør solkraft fortsatt en liten del av kraftproduksjonen, men er ifølge NVE den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest

– I og med at vi øker satsen per installert kW så vil også mindre anlegg få noe mer i støtte. Det håper vi vil sette økt fart på solmarkedet generelt, selv om målet med endringen er å få flere til å ta i bruk og teste ut større solcelleanlegg. Vi vil vurdere ut ifra markedsstatus nedtrapping av støttenivået etter å ha sett responsen i markedet, sier Nakstad.

Må bruke strømmen smartere

Verdens energisystem er i endring for å kunne oppfylle klimamålene. Norge skal blant annet elektrifisere transportsektoren og industrien, noe som gir økt behov for mer fornybar kraft. Samtidig skal vi ha et velfungerende kraftsystem som tåler større svingninger og et høyere forbruk. Her kan norske husstander bidra gjennom å bruke strømmen smartere.

– Smarte strømmålere som har blitt installert i alle norske hjem de siste årene har åpnet for ulik strømpris gjennom døgnet, basert på forbruk og etterspørsel. Dette gjør det mulig å redusere belastningen på kraftnettet i “rush-tiden” om morgenen og ettermiddagen. For å motivere til mindre forbruk i disse timene er prisen høyere, sier Nakstad

Smarte klimavalg

Gjennom egen strømproduksjon får privatpersoner dekket noe av sitt eget behov for strøm. Strømmen som ikke brukes kan selges til nettselskaper. Mens smart strømstyring styrer strømbruken i boligen automatisk. Teknologien lader batteriet på elbilen og varmer opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og passer på at alt er på plass ved behov.

– Strømregningen kan reduseres gjennom smartere strømbruk fordi strømbruken styres til de timene av dagen med lavest strømpris. Vi er helt avhengige av at det er noen som går foran og viser vei, for det er en voldsom omstilling vi skal gjennomføre i løpet av noen tiår. Ny teknologi er her en nøkkel, sier Nakstad.

Han viser til at Enova jobber kontinuerlig med utvikling av nye tilbud for forbrukere og bedriftsmarkedet. I løpet av 2022 vil Enova komme med tilskudd til nye tiltak som kutter direkte klimagassutslipp, også innenfor persontransport.

– Det vil komme flere nyheter utover senvinteren, lover Nakstad. Han anbefaler alle å besøke enova.no for å få en oversikt over alle klimatiltakene som privatpersoner kan søke på.

Enova lanserer nå støtte til disse nye tiltakene:

Smart strømstyring: Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.

Solcelleanlegg: Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i tilskudd.

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier: Et borettslag eller boligsameie kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om tiltak som kommer klimaet til gode. Tiltak som kan kartlegges kan være for å redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging) samt også muligheten for lokal energi produksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) Ordningen blir søkbart i løpet av februar 2022.