Strømkunder må betale opptil 2000 kroner per år for manuell avlesing

Rundt 5000 nordmenn kan få en ekstraregning på mellom 500 og 2000 kroner i året fordi de ikke vil ha de nye strømmålerne i hus. Foto: Pixabay/ Linda Ørstavik Öberg/ Huseiernes Landsforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener nettselskapene kan belaste kunder uten automatiske strømmålere et årlig gebyr for manuell måleravlesning.

Når året er omme skal samtlige boliger i Norge ha fått installert avanserte måle- og styringssystem (AMS) med såkalte smarte strømmålere.

Slike målere sender automatisk inn hvor mye strøm som forbrukes.

Dette skal gi økt effektivitet og lavere kostnader i hele måleverdikjeden, fra registrering og innsending av data, til behandling av data og utsending av faktura.

Regelverket åpner likevel for enkelte unntak.

Det gjelder enten dersom forbruket i boligen er svært lavt og forutsigbart, eller dersom strømkunden har attest fra lege eller psykolog på at vedkommende lider av el-overfølsomhet.

Sistnevnte gruppe utgjør rundt 5000 nordmenn, ifølge en rapport fra NVE.

Les også: Denne våren har det skjedd noe spesielt med strømprisene

Ekstrakostnaden skal ikke belastes øvrige strømkunder

Nå mener flere nettselskap at kunder uten aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren fordyrer innsamlingen av måledata.

NVE-direktør Ove Flataker. Foto: NVE

For i tillegg til at nettselskapene må håndtere kundenes selvavlesninger, skal de også kontrollavlese kunder med måler uten aktiv kommunikasjonsenhet en gang i kalenderåret.

Dette kan innebære at nettselskapene fysisk må reise ut til kunder.

Både kostnaden ved årlig kontrollavlesning og kostnader til håndtering av kundens selvavlesninger er en direkte konsekvens av at kunden ikke ønsker nettselskapets standard AMS-løsning, mener NVE.

Manuell avlesning er derfor å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for.

– Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr, må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, forklarer NVEs direktør for reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker, i en pressemelding.

Les også: Dette bruker du mest strøm på hjemme

Gebyret skal kun dekke de faktiske kostnadene

Målere som avleses manuelt vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av oppgraderte IKT-systemer, argumenterer NVE.

Dette medfører at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett gammelt, manuelt system.

Å opprettholde et manuelt innsamlingssystem vil være fordyrende for nettselskapene.

Annonse:

– Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier Flataker.

Gebyret kan ikke være større enn kostnadene nettselskapene har med manuell avlesning, og skal ikke øke nettselskapenes overskudd.

Kostnader som danner grunnlaget for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, purrebrevutsendelse og korreksjoner av feil levert målerstand, samt årlig kontrollavlesning.

Selv om kundene bor spredt, skal gebyret likevel være likt for hele nettområdet.

Les også: Frykter flere branner med nye strømmålere

Har allerede innført gebyr i Troms

Til NRK anslår seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen i NVE at et slikt gebyr kan bli på rundt 500 til 2000 kroner per år.

Ole Haugen, næringspolitisk rådgiver marked i Energi Norge. Foto: Øystein Andreas Bjerke

Næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge ønsker gebyret velkommen:

– Strømnettet er et spleiselag mellom kundene, hvor like kundegrupper skal ha lik behandling. Vi mener det er rimelig at de som forårsaker økte kostnader for fellesskapet må betale litt ekstra. Men gebyret skal ikke være større enn de faktiske kostnadene nettselskapet har med manuell avlesing og kontroll av måleren, sier han i en kommentar.

Et nettselskap som allerede har innført avlesningsgebyr, er Troms Kraft Nett AS.

– Ja, vi har allerede innført dette fra 01.01.2018. Dette for kunder som krever at vi håndterer målerverdiene manuelt, slik som tidligere, skriver Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett, i en epost til Pengenytt.

– Disse må betale ett tillegg i nettleiens fastbeløp på 500 kroner per år, som skal dekke ekstrakostnadene med å håndtere dette. På denne måten unngår vi at de øvrige kundene belastes for denne kostnaden, legger han til.

NVE opplyser at nettselskaper også kan kreve gebyr for deaktivering av automatiske strømmålere når kunder med innvilget fritak flytter til en bolig med tilkoplet kommunikasjonsenhet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

NVE: Mange strømkunder er villige til å flytte forbruk for å spare penger

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Nå blir det vanskeligere for strømleverandørene å lure deg med kampanjepriser

Disse strømleverandørene er vi mest fornøyde med

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen