NVE: Mange strømkunder er villige til å flytte forbruk for å spare penger

NVE ønsker at nettselskapene skal kunne ta mer betalt fra deg om du bruker ekstra mye strøm i perioder hvor nettkapasiteten er presset. Dersom det får gjennomslag er mange av oss beredt til å endre vårt forbruksmønster, viser en undersøkelse. Bildet viser en kraftledning i Årdal. Foto: Helene Nynäs/ NVE

I en undersøkelse svarer 56 prosent av de spurte at de er villige til å flytte deler av strømforbruket sitt til natt og helg hvis de sparer penger på det.

– Det er gledelig at forbrukerne er villige til å flytte litt av strømforbruket sitt, sier Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE, i en kommentar.

– Dette kan spare strømkundene for store kostnader ved at behovet for nyinvesteringer i nettet reduseres. Gjennom vårt forslag om å innføre effekttariffer, ønsker vi å stimulere forbrukerne til å jevne ut forbruket over døgnet, for eksempel ved å lade elbil når annet forbruk i husholdningen er lavt, legger han til.

Annonse:


Det er Sentio Research AS som på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har spurt et representativt utvalg om hva de kan om kraftmarkedet, samt hvordan de opptrer i dette markedet.

Kun to prosent oppgir i undersøkelsen at de er villige til å legge deler av forbruket sitt til nattestid og i helgene hvis besparelsen er 20 kroner i måneden. Er derimot besparelsen 100 eller 500 kroner, svarer hhv 21 og 33 prosent at de er positive til det.

26 prosent sier de ikke er interessert i å legge om forbruket sitt og 18 prosent svarer «vet ikke».

Les også: Dette bruker du mest strøm på hjemme

NVE vil unngå å bygge ut strømnettet mer en nødvendig

Før jul sendte NVE et forslag om endringer i utformingen av nettleien til høring.

Det går ut på at nettselskapene skal kunne ta mer betalt fra deg om du bruker ekstra mye strøm i perioder hvor nettkapasiteten er presset.

Slik det er i dag blir strømnettet betydelig høyere belastet på noen perioder i løpet av et døgn enn andre, og på vinteren kan dette spesielt være en utfordring.

Når vi vet at energiforbruket totalt sett går opp, og strømnettet må være dimensjonert for de høyeste toppene i det totale forbruket, er det to måter å løse det på:

Det ene er jevne ut forbruket over flere timer og dager, og det andre er å bygge ut strømnettet ytterligere.

Ved å gå for det første alternativet, som NVE ønsker, kan investeringer i nytt nett utsettes eller reduseres. Det vil i så fall begrense økningen i den samlede nettleien vår i årene som kommer.

Les også: Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Vi er svært interesserte i informasjon om eget strømforbruk

Deltakerne i undersøkelsen ble også konfrontert med at ny teknologi gir flere muligheter for hvilken informasjon de kan få tilgang til.

På en skala fra 0 til 100, hvor 0 er helt uenig og 100 er helt enig, skulle de blant annet oppgi hvor interessert de var i å få informasjon om sitt totale strømforbruk. 

Gjennomsnittlig score på dette ble 77, altså svært interessert.

Det var spesielt de eldste strømkundene og de med høyest inntekt som krysset av høyt på dette.

Interessen for kostnader ved strømforbruket oppnådde en gjennomsnittlig score på 75, mens interessen for sparetips basert på eget forbruksmønster fikk 71.

Ifølge undersøkelsen var det spesielt kvinner, personer i 30-årene og strømkunder som bor i storbyer som var interesserte i sparetips.

Det er også ganske stor skepsis til at noen skal samle data om deres strømforbruk (score på 58).

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå blir det vanskeligere for strømleverandørene å lure deg med kampanjepriser

Frykter flere branner med nye strømmålere

Disse strømleverandørene er vi mest fornøyde med

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt