Dette må du vite om skattemeldingen dersom du er gift eller samboer

Samboere og gifte bør ofte endre på sine skattemeldinger. Dette for både å minimere samlet skatt, men også for å fordele fradragene rettferdig. Illustrasjonsfoto: Mark Moz/ Flickr.com

For gifte og samboere kan det være ekstra viktig å sjekke skattemeldingen. Dette for blant annet å fordele formue, gjeld og fradrag riktig.

Som gift eller samboer har du kanskje tatt opp ett eller flere lån for å finansiere felles bil, båt, bolig eller lignende.

Det trenger imidlertid ikke å vises i skattemeldingen, verken selve lånet eller rentene du har betalt.

For det er gjerne kun en av dere, det vil si den som står oppført som hovedlånetaker, som automatisk får oppført lånene og fjorårets renteutgifter i sin skattemelding.

Annonse:


Dette gjelder selv om dere endret dette i skattemeldingen i fjor.

I og med at rentefradraget er på 24 prosent, vil et par som har betalt 100.000 i renteutgifter ha krav på 24.000 kroner i redusert skatt.

Hvis da dette kun tilfaller den ene av dere, kan det for det første være urettferdig. I tillegg trenger det heller ikke å være økonomisk optimalt for dere samlet sett.

Les også: Dette er nytt i årets skattemelding

Sivilstatus avgjør hva som er tillatt

For å få en rettferdig og/eller skatteoptimal fordeling av rentefradraget, må dere selv fordele summene i post 4.8.1 (innenlandsk gjeld) og post 3.3.1 (gjeldsrenter) mellom dere.

Som gifte eller meldepliktige samboere i skatteklasse 2 står dere fritt til å endre disse postene som dere vil. 

Dette gjelder selv om bare den ene står som lånetaker.

Med meldepliktige samboere menes når en av dere eller begge mottar pensjon fra Nav, og dere enten har felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre.

Har den ene lav inntekt og ikke får utnyttet hele eller deler av rentefradraget, så kan dette overføres til ektefellens skattemelding.

Dette gir lavere skatt for dere samlet sett. 

Husk at begge må endre. Øker for eksempel posten gjeldsrenter med 50.000 kroner hos den ene, må den reduseres med tilsvarende hos den andre.

Les også: Dette er de billigste mobilabonnementene

Samboere har ikke like stort spillerom

Er dere samboere, men ikke meldepliktige, skal gjeldsrentene som står oppført i skattemeldingen i utgangspunktet samsvare med det faktiske eierforholdet mellom dere.

Det betyr at dersom dere eier 50/50 eller 80/20, så skal gjeld og renter også fordeles etter samme brøk.

Hvem som faktisk betalte rentene er sånn sett uten betydning for retten til fradrag.

I de tilfellene der samboere er ansvarlige for gjeld sammen, men hvor det ikke finnes en intern avtale om eierforholdet, skal rentefradraget deles likt mellom dere.

For å ha rett på rentefradrag er det også et krav at du står som lånetaker på gjeldsbrevet til banken.

På Skatteetatens nettsider går det likevel frem at det finnes noen tilpasningsmuligheter, også for samboere. For der står det:

«Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.»

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Fordelingen av eiendeler kan få betydning for formuesskatt

Du må betale skatt av den nettoformuen du har per utgangen av inntektsåret, dersom den overstiger et visst nivå.

Nettoformue er for eksempel bolig, hytte, bil, verdipapirer og bankinnskudd, fratrukket gjeld. Formuesskatten utgjør 0,85 prosent av all nettoformue over 1,48 million kroner.

Mens samboere skattlegges for hver sin formue, beregnes formuesskatten til ektefeller av deres samlede nettoformue.

La oss si du og din partner har formuer på hhv 2,5 og 0,3 millioner kroner. Som gift vil dere da slippe formuesskatt, i og med at deres samlede formue er lavere enn 2,96 millioner kroner.

Er dere derimot samboere, så må du betale 8670 kroner i formueskatt (0,0085 prosent av 1,02 millioner kroner), mens din samboer slipper.

Samboere bør derfor være dette bevisst når eiendeler og gjeld skal fordeles i skattemeldingene.

Dette gjelder også barns formue, dersom dere er samboere med felles barn. I utgangspunktet skal barnas formue deles likt mellom dere, men det gjelder bare dersom formuene kommer fra dere.

Har for eksempel barna arvet fra besteforeldre, står dere fritt til å velge ønsket fordeling mellom dere.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff