Dette er de viktigste endringene i årets skattemelding

Det er en del som er nytt med årets skattemelding. Pengenytt gir deg her en oppsummering over de viktigste endringene. Illustrasjonsbilde: Bård Brinchmann Løvvig/ Skatteetaten

Det er flere endringer i skattemeldingen for inntektsåret 2018 som du bør være klar over. De viktigste omhandler pendlerfradraget, korttidsutleie av egen bolig og skatteklasser. 

I disse dager mottar rundt fem millioner nordmenn skattemeldingen for 2018, og den er noe annerledes enn tidligere utgaver.

For det første er det ikke lenger fradragsrett for utgifter til kost når man har kokemuligheter i pendlerboligen, ifølge Skattebetalerforeningen.

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetalerforeningen

Du kan heller ikke motta tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver.

– For 2017 fikk en pendler som hadde kokemuligheter i boligen 205 kroner i kostfradrag per dag, til sammen 50.000 kroner. Når fradraget er fjernet for 2018, betyr det en skatteskjerpelse på mer enn 10.000 kroner, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, til egne nettsider.

– Har arbeidstager tidligere fått skattefri kostgodtgjørelse av arbeidsgiver, kan skatteskjerpelsen bli nesten 25.000 kroner. Endringene medfører en betydelig skatteskjerpelse for pendlere, legger han til.

Les også: Sikkerhetssjefen i Skatteetaten: – Ikke la deg lure

Mener det ikke påløper merutgifter

Det vil fortsatt bli gitt fradrag for ekstrakostnader til losji i forbindelse med en pendlerbolig.

Men dette fradraget fjernes fra 2020 når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

Annonse:


– De aller fleste pendlere vil nok ha kokemuligheter i pendlerboligen, og dette er derfor en skjerpelse som rammer mange pendlere, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, til Skatt.no.

– Begrunnelsen for endringen av kostfradraget er at lovgiver mener en ikke har merutgifter til kost når en har kokemuligheter i pendlerboligen. Dette kan nok diskuteres i noen tilfeller, for eksempel er det nok dyrere for en familiependler å lage egen mat i pendlerboligen enn at familien hadde laget en ekstra porsjon hjemme, sier Lothe.

Les også: Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Ny «Airbnb-skatt»

I fjor trådte dessuten nye skatteregler for korttidsutleie av bolig i kraft.

Det innebærer at inntekter fra utleie av egen bolig i mindre enn 30 dager er skattepliktig etter en sjablongmetode.

Rent konkret betyr det at utleieinntekter inntil 10.000 kroner årlig er skattefrie, men at 85 prosent av det overskytende beløpet regnes som skattepliktig inntekt.

Hadde du for eksempel 20.000 kroner i inntekter fra korttidsutleie i fjor, regnes altså 8500 kroner ((20.000 – 10.000) x 0,85) av disse som skattepliktige.

I skattemeldingen for 2018 er det en ny post for rapportering av slike inntekter; post 2.8.6 «Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig».

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Skatteklasse 2 er borte

Frem til 2018 har ektefeller selv fått velge om de ville lignes sammen i skatteklasse 2, eller hver for seg i skatteklasse 1.

Fra 1. januar 2018 ble imidlertid skatteklasse 2 fjernet. Det innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som ble skattlagt under ett, falt bort.

For én av fordelene med skatteklasse 2 var når den ene av ektefellene hadde inntekt og den andre ikke. Dette kunne typisk være hvis den ene av var student og den andre yrkesaktiv.

Da kunne den yrkesaktive med inntekt få utnyttet personfradraget til den som ikke hadde inntekt.

I inntektsåret 2017 var personfradraget i klasse 1 på 53.150 kroner, mens fradraget i klasse 2 var på 78.300 kroner.

Med å lignes sammen i skatteklasse 2 kunne derfor enkelte få opptil 6036 kroner i lavere skatt (24 prosent av differansen i fradragene), sammenlignet med om de ble lignet hver for seg.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Diverse endringer, nytt skjema og nye poster

I 2017 kunne du få et fradrag på 24 prosent for pengegaver på opptil 30.000 kroner til frivillige organisasjoner.

I 2018 er fradraget redusert til 23 prosent, men grensen hevet til 40.000 kroner.

De som ga bort store summer til veldedighet i fjor, blir derfor belønnet med opptil 9200 kroner i redusert skatt, mot 7200 i 2017.

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» (RF-1088), skal du levere oppgaven «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159).

Merk at RF-1159 fra og med i år erstatter skjema RF-1059 («Aksjer og fondsandeler») brukt tidligere år.

Til sist kan det nevnes at skattemeldingen har fått en ny post, 1.5.13, hvor du kan oppgi navn på din fullmektig/kontaktperson som du ønsker at Skatteetaten tar kontakt med om dine skatteforhold.

Les også: Slik blir den nye skattemeldingen

Noen vil motta en helt ny skattemelding i år

Skatteetaten har de siste månedene jobbet med å utvikle en helt ny og mer brukervennlig skattemelding.

Etter planen skal alle lønnstakere og pensjonister bruke den nye skattemeldingen i 2020, men noen med enkle skatteforhold vil få muligheten allerede i år.

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik vi er vant til det, men har fått et nytt utseende.

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen, for eksempel «Bank og lån», skriver Skatteetaten på sine nettsider.

En annen endring er at du vil få mer aktiv veiledning i skattemeldingen, ved at du blir stilt relevante spørsmål eller blir gjort oppmerksom på forhold som må fylles ut.

For eksempel vil du få en merknad hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld.

Dersom du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning dessuten oppdatert fortløpende.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Uoppgitte formuer for seks milliarder kroner meldt inn til Skatteetaten i fjor

Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk i 2019

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt