Nav spår at arbeidsledigheten skal falle i både 2018 og 2019

Arbeidsledigheten skal fortsette å falle de neste to årene, ifølge Nav. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt.no

Arbeidsledigheten skal falle fra 2,7 prosent i år til 2,4 prosent i 2019, anslår Nav i en fersk arbeidsmarkedsprognose.

«Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2019 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover og den registrerte ledigheten fortsetter å gå ned», skriver Nav i sin prognose for de neste to årene.

Nav anslår at antall registrerte arbeidsledige vil bli på 75.000 i gjennomsnitt i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er en nedgang fra 83.000 i gjennomsnitt i fjor.

I 2018 og 2019 venter etaten at tallene skal falle ytterligere til hhv 70.000 og 68.000 i gjennomsnitt, noe som da vil utgjøre 2,5 og 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse:

‒ Vi ser nå flere positive utviklingstrekk på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til egne nettsider.

Nav-prognosen forventer dessuten at sysselsettingen blir på om lag 10.000 høyere enn i fjor, og at den skal vokse med rundt 30.000 personer i gjennomsnitt både i 2018 og 2019.

Nav legger blant annet følgende til grunn for sine prognoser:

  • Fallet i oljeinvesteringene de siste to årene flater ut og vil bli fulgt av vekst i investeringene fra 2019
  • Fortsatt lav kronekurs og høyere vekst internasjonalt vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester
  • Høyere sysselsetting og lavere inflasjon vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og de neste to årene
  • Både boligprisene og boliginvesteringene går ned neste år, som følge av strammere kredittpraksis og høyt nivå på boligbyggingen. Dette vil trekke ned veksten i norsk økonomi

NB: Nav-tallene fanger ikke opp absolutt alle arbeidsledige. Det er alltid personer uten arbeid, og som ikke har rett på dagpenger, som velger å ikke registrere seg som arbeidssøker hos Nav.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Reglene for ny individuell pensjonsparing (IPS) med skattefordel er nå klare

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner

discoverUrl targetUrl trackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2FNAV%2Bog%2Bsamfunn%2FKunnskap%2FAnalyser%2Bfra%2BNAV%2FNyheter%2Fnav-prognose-bedring-p%25C3%25A5-arbeidsmarkedet-fram-til-2019 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/nav-prognose-bedring-p%C3%A5-arbeidsmarkedet-fram-til-2019
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpengenytt%2F https://www.facebook.com/pengenytt/
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2FNAV%2Bog%2Bsamfunn%2FKunnskap%2FAnalyser%2Bfra%2BNAV%2FNyheter%2Fnav-prognose-bedring-p%25C3%25A5-arbeidsmarkedet-fram-til-2019https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/nav-prognose-bedring-p%C3%A5-arbeidsmarkedet-fram-til-2019
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpengenytt%2Fhttps://www.facebook.com/pengenytt/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/