Nav spår at arbeidsledigheten skal falle i både 2018 og 2019

Arbeidsledigheten skal fortsette å falle de neste to årene, ifølge Nav. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt.no

Arbeidsledigheten skal falle fra 2,7 prosent i år til 2,4 prosent i 2019, anslår Nav i en fersk arbeidsmarkedsprognose.

«Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2019 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover og den registrerte ledigheten fortsetter å gå ned», skriver Nav i sin prognose for de neste to årene.

Nav anslår at antall registrerte arbeidsledige vil bli på 75.000 i gjennomsnitt i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er en nedgang fra 83.000 i gjennomsnitt i fjor.

I 2018 og 2019 venter etaten at tallene skal falle ytterligere til hhv 70.000 og 68.000 i gjennomsnitt, noe som da vil utgjøre 2,5 og 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse:

‒ Vi ser nå flere positive utviklingstrekk på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til egne nettsider.

Nav-prognosen forventer dessuten at sysselsettingen blir på om lag 10.000 høyere enn i fjor, og at den skal vokse med rundt 30.000 personer i gjennomsnitt både i 2018 og 2019.

Nav legger blant annet følgende til grunn for sine prognoser:

  • Fallet i oljeinvesteringene de siste to årene flater ut og vil bli fulgt av vekst i investeringene fra 2019
  • Fortsatt lav kronekurs og høyere vekst internasjonalt vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester
  • Høyere sysselsetting og lavere inflasjon vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og de neste to årene
  • Både boligprisene og boliginvesteringene går ned neste år, som følge av strammere kredittpraksis og høyt nivå på boligbyggingen. Dette vil trekke ned veksten i norsk økonomi

NB: Nav-tallene fanger ikke opp absolutt alle arbeidsledige. Det er alltid personer uten arbeid, og som ikke har rett på dagpenger, som velger å ikke registrere seg som arbeidssøker hos Nav.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Reglene for ny individuell pensjonsparing (IPS) med skattefordel er nå klare

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner