Reglene for ny individuell pensjonsparing (IPS) med skattefordel er nå klare

Den nye IPS-ordningen kan gi deg mer å rutte med som pensjonist. Bildet viser én million kroner i tusenkronesedler. Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.

Denne trer i kraft allerede 1. november 2017, som meldt tidligere.

Den nye ordningen innebærer at personlige skattytere får fradrag i alminnelig inntekt for innskudd til ordningen på inntil 40.000 kroner årlig. Alle utbetalinger blir skattlagt som alminnelig inntekt.

Du får med andre ord en skattekreditt, som betyr at du låner penger gratis fra staten i spareperioden.

Annonse:


– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å spare ekstra til egen pensjon. Den nye ordningen vil gjøre pensjonssparing mer skattemessig gunstig, og den legger til rette for et stort og mangfoldig avtaletilbud og større konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en uttalelse.

Et utkast til forskrift har tidligere vært på høring, men det er gjort enkelte endringer sammenlignet med den.

Det viktigste er:

  • Minimumsgrensen for hvor lenge kunden skal motta pensjonsutbetalinger under ordningen øker fra 77 til 80 år. Utbetalingene kan da tidligst starte ved fylte 62 år, og vare minst til fylte 80 år. Minimum utbetalingsperiode er ti år.
  • Forskriften begrenser muligheten til å knytte forsikringer til spareavtalene. Under dagens IPS-ordning er adgangen til å tegne uføre- og etterlattforsikring svært lite benyttet. Adgangen begrenses derfor til forsikringer som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet.
  • Det er gjort enkelte justeringer i reglene for hvordan institusjonene kan beregne og kreve inn kostnadene sine fra kundene.
  • Det er gjort presiseringer i reglene om flytting av avtaler under ordningen fra en institusjon til en annen.
  • Kravet om at det skal utstedes pensjonskapitalbevis når kunden starter uttak av pensjon, er tatt ut av forskriften.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Langer ut mot konkurrentens markedsføring av ny IPS

Finans Norge tar grep etter avsløring om villedende markedsføring av IPS

Vil fjerne tre fradragsposter i skattemeldingen

Skatteklagene hoper seg opp i Skatteklagenemda