Skatteklagene hoper seg opp i Skatteklagenemda

Den nye Skatteklagenemda som skal behandle alle skatteklager fungerer ikke helt etter intensjonen ennå. Du må derfor belage deg på lang svartid. Foto: Skjermdump fra Skatteetaten.no

Du må påberegne lang ventetid før du får svar dersom du har klaget på skatteoppgjøret ditt.

Etter å ha kontrollert skatteoppgjøret, kan det hende at du oppdager at Skatteetaten har endret opplysningene dine i skattemeldingen og dermed det opprinnelige skattegrunnlaget.

Det har da blitt foretatt en såkalt myndighetsfastsetting. I de tilfellene dette skjer, sender Skatteetaten deg et vedtak.

Dersom du velger å klage på dette vedtaket innen fristen på seks uker, skal denne behandles av den nye Skatteklagenemda.

For den 1. juli 2016 ble nemlig en ny landsdekkende skatteklagenemd etablert.

Les også: Skattekalender for 2017 – Her er alle de viktigste datoene

Annonse:


Skulle sikre en effektiv behandling av klagesakene

Den nye Skatteklagenemda erstattet den gamle ordningen med fem regionale skatteklagenemder, i tillegg til egne klagenemder for utenlandssaker, storbedrifter og merverdiavgift.

Den nye Skatteklagenemda skulle styrke klagebehandlingen på skatteområdet ved at det ble innført strengere krav til kompetanse og arbeidserfaring for medlemmene.

I tillegg ble det opprettet et eget sekretariat for å sikre at nemnda er uavhengig av skattemyndighetene.

– Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene. Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent nemd, uttalte finansminister Siv Jensen i april i fjor.

Les også: Skatteetaten advarer mot svindel-epost

Har fått inn 3400 klagesaker

Ifølge tall Skattebetalerforeningen har hentet inn, kom det inn nærmere 800 saker til Skatteklagenemda i løpet av de fire første månedene den var i drift i fjor.

Kun 100 av disse var ferdigbehandlet på det tidspunktet, som var i begynnelsen av november.

Noen måneder senere, ved utgangen av mars, hadde det kommet inn like under 2000 klagesaker. Bare rett over 400 saker var ferdigbehandlet da.

Nå er situasjonen slik:

– Antall innkomne klagesaker registrert som mottatt i sekretariatet per 31. juli i år er cirka 3400, skriver direktøren i sekretariatet for Skatteklagenemda, Øyvind Eskeland, i en epost til Pengenytt.

– Av disse er 1085 saker kommet så langt at sekretariatet har fått sendt innstilling til vedtak i Skatteklagenemnda. Vi mottar nå fortløpende fra nemnda de sakene som har vært til votering nå i sommer, legger han til.

Les også: Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

Har nemda blitt en flaskehals?

På spørsmål om Skatteklagenemda har blitt en flaskehals, har verken han eller kommunikasjonsrådgiver Thomas Aleksander Ege i Skattedirektoratet noen kommentar.

Senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Aleksander Ege i Skattedirektoratet. Foto: Skattedirektoratet

Ege viser heller til Skatteetatens årsrapport for 2016 side 39, hvor etaten selv blant annet konkluderer med følgende: 

«Vi vurderer etatens saksbehandling som effektiv på de fleste områder, men ønsker å forbedre effektiviteten på klagebehandling for merverdiavgift og særavgifter.»

– Hva er antatt behandlingstid på klager innsendt nå, altså fra klagen sendes inn til den blir registrert og ferdigbehandlet?

– Antatt behandlingstid på en klage som sendes inn i dag er vanskelig å gi et klart svar på, svarer Eskeland, før han utdyper:

– Dette skyldes at sekretariatet ble etablert 1. juli 2016 og startet da fra scratch. Det første halve året gikk i stor grad med å få på plass rutiner og saksbehandlingsregler. Mye tid gikk naturlig nok med til opplæring av de som ble ansatt i sekretariatet. Selve rekrutteringen foregikk i 3-4 omganger for å sikre at riktige folk kom på plass. Dette er fortsatt ikke avsluttet og to erfarne skattejurister begynner denne uken og en ledig stilling er utlyst.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Lover bedring

Eskeland hevder at antall ferdigbehandlede klagesaker i oppstartsåret ikke vil være representativt fremover.

Dette skyldes at sekretariatet foreløpig ikke har kunnet ta ut hele effekten av at alt personell og alle rutiner er på plass. Han mener derfor at det trolig kan gis et bedre svar om 12 måneder.

– Den planlagte saksbehandlingstiden er opprinnelig 3, 3 og 2 måneder for respektivt skattekontoret, sekretariatet og Skatteklagenemnda. Det er viktig å være klar over at denne målsettingen gjelder for den største andelen av innkomne saker. En ikke ubetydelig andel saker er meget kompliserte både med hensyn til faktum og jus, noe som krever store ressurser for å få dem ferdigstilt for votering. Saksbehandlingstiden for saker som kommer inn nå ligger klart høyere for sekretariatets del, avslutter Eskeland.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

82 prosent av kundene tapte penger når de investerte i dette produktet

Fersk Nav-statistikk: Slik gikk det med de som mistet dagpengene