82 prosent av kundene tapte penger når de investerte i dette produktet

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Finanstilsynet advarer ikke-profesjonelle kunder mot å investere i såkalte CFD, da sannsynligheten får å tape penger er meget stor.

Annonse:


«CFD er et komplekst investeringsprodukt og innebærer svært høy risiko. Sannsynligheten for tap er stor,» skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

Finanstilsynet advarer derfor ikke-profesjonelle kunder mot å investere i slike produkter.

En CFD, eller en finansiell differansekontrakt, er en avtale mellom to parter om å bytte differansen i prisen på et underliggende aktivum, for eksempel en indeks, en aksje, en råvare eller en valuta, som oppstår i tidsrommet fra posisjonen åpnes til den stenges.

Handelen skjer ved at investoren betaler inn en margin, typisk 0,2 til 5 prosent av det faktiske beløpet som investeres i en posisjon. Belåningsgraden blir derfor svært høy.

Tapet kan overstige innbetalt margin.

Les også: Slik kan du lære barna dine å bli pengesmarte

Fire foretak har mistet konsesjonen

Bakgrunnen for tilsynets advarsel mot CFD er at det i løpet av de siste to årene har gjennomført stedlige tilsyn i seks verdipapirforetak med hovedvirksomhet innen CFD-handel.

Det ble da avdekket flere alvorlige tilfeller av brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Som følge av dette har fire av de seks foretakene fått tilbakekalt eller levert tilbake sine tillatelser til å yte investeringstjenester, hovedsakelig som følge av deres rolle som pådrivere av svært kortsiktig og tapsbringende CFD-handel.

I tillegg inkluderer de alvorligste bruddene villedende markedsføring, mangelfulle opplysninger om risiko, samt mangelfulle vurderinger av produktets egnethet eller hensiktsmessighet for den aktuelle kunden.

Les også: Har laget et opplæringsprogram om aksjesparing «for dummies»

82 prosent av kundene tapte penger

Som et ledd i de stedlige tilsynene har Finanstilsynet foretatt beregninger av resultatene til cirka 1000 kunders handel i CFD.

Beregningene viser at 82 prosent av kundene tapte penger, og at de i gjennomsnitt tapte rundt 260.000 kroner hver.

Det har blitt foretatt hyppige transaksjoner til kundene. Gjennomsnittlig posisjonsvarighet var nemlig fire dager, og i gjennomsnitt ble det utført to transaksjoner per dag for den enkelte.

Kostnadene beregnes som en prosentandel av hele posisjonen og ikke kun av egenkapitalen, så i gjennomsnitt forvant hele 37 prosent av kundenes deponerte egenkapital i transaksjonskostnader.

Tilsynsmyndighetene i Frankrike og Storbritannia har også publisert resultatene fra tilsvarende undersøkelser, og de viser at hhv 89 og 82 prosent av kundene i nevnte land tapte penger på CFD-handel.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik investerer du i Bitcoin

Nå kommer neste generasjon bankkort for fullt

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Anbefaler kundene å selge suksessfond etter forvalterbytte

Finanstilsynet advarer mot kombinasjonsfond