Norsk bank avvikles under offentlig administrasjon

Optin Bank ASA er konkurs. Bilde: Skjermdump fra bankens nettsider

Finansdepartementet har i dag, etter tilrådning fra Finanstilsynet, fattet vedtak om at Optin Bank ASA avvikles under offentlig administrasjon. Innskudd på inntil 2 millioner er sikret.

Finanstilsynet vil som følge av dagens vedtak oppnevne et administrasjonsstyre som skal forestå avvikling av foretaket, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Vedtaket innebærer også at Bankenes sikringsfond skal gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for utbetaling innen syv arbeidsdager.

Innskuddsgarantien dekker alle innskudd i banken på opptil 2 millioner kroner per innskyter.

Kunder med innskudd over dette, vil trolig tape det overskytende.

Saken fortsetter under annonsen:


Ifølge Finanstilsynet vil det skje en prioritert dekning for innskudd ut over garantert beløp ved en avvikling.

Utlånsportefølje og andre aktiva vil bli forsøkt solgt til andre.

Optin Bank ASA er en relativt nyoppstartet bank med begrenset utlånsvirksomhet, hovedsakelig rettet mot forbrukslånsmarkedet.

Innskuddsmassen utgjør cirka 270 millioner kroner, fordelt på et hundretalls innskytere.

I banksikringsloven går det frem at gjeldsforhandlinger og konkurs ikke kan åpnes i norske kredittinstitusjoner.

For at banker og finansinstitusjoner skal bli avviklet under offentlig administrasjon, må ett av to vilkår være oppfylt, ifølge Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo:

  • Institusjonen kan ikke dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og den kan ikke sikres tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift
  • Institusjonen er ute av stand til å oppfylle kapitaldekningskravene

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Hytteprisene steg med hele 12,6 prosent i første halvår 2021

Over hundre tusen aksjefondsparere betaler en tredjedel av forventet avkastning i gebyrer

Pensjonert diakon Edward (84 år) ble garantert en trygg investering, men tapte 73 prosent på 12 dager