Flere familier får nå billigere skolefritidsordning (SFO)

Flere skal nå få tilbud om billigere SFO. Illustrasjonsfoto: Vika Strawberrika/ Unsplash

Nå skal også foreldre med lav inntekt og barn på 3. og 4. trinn få redusert foreldrebetaling. Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO til elever på 1.trinn fra familier med lav inntekt.

Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt og barn på 1. og 2. trinn.

Fra 1. august i år vil moderasjonsordningen også gjelde for foreldre med barn på 3. og 4. trinn.

– Jeg er stolt over at enda flere familier nå får billigere SFO, uttaler kunnskapsminister Guri Melby i en melding fra Kunnskapsdepartementet.

Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO til elever på 1. trinn fra familier med lav inntekt.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Dette er positivt for å inkludere og integrere barn fra alle familier. SFO er for mange barn en viktig sosial arena, sier Melby.

Fra og med august skal beløpet foreldre til barn på 3. og 4. trinn betaler for en plass i skolefritidsordningen (SFO) utgjøre maks seks prosent av husholdningens samlede inntekt før skatt. Betaling for mat kommer i tillegg.

Ordningen gjelder både elever med heltidsplass og med deltidsplass.

Les også: Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Saken fortsetter under annonsen:


Tilskudd til gratis SFO på 1. trinn i utvalgte kommuner

Utdanningsdirektoratet åpner nå også for søknader om tilskudd fra kommuner som ønsker å etablere ordninger for gratis SFO for lavinntektsfamilier. Ordningen gjelder for elever på 1. trinn.

– Vi har tidligere gitt tilskudd til ordninger med gratis deltid SFO i noen av de større byene. Denne gangen leter vi etter kommuner som ønsker å ha prøve ut en behovsprøvd gratis-ordning for å nå flere lavinntektsfamilier, sier Melby.

Kommunene kan søke både om ordninger med gratis heltid SFO og SFO etter skoletid, og hvis skolen tilbyr mat på SFO skal det også være gratis.

Kommuner som har gratis-ordninger fra før kan ikke søke.

De nye nasjonale reglene gjelder for SFO ved offentlige skoler.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra i år får du med deg pensjonsopptjening uansett lengden på arbeidsforholdet

Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter

Enorme prisforskjeller på bilforsikring

Nå kan begge foreldrene få bostøtte