Nesten halvparten vet ikke at inntekt og formue i utlandet skal føres i skattemeldingen

Har du feriebolig og/ eller båt i utlandet? Kanskje du har verdipapirer eller en konto i et annet land? Da må du huske å føre det inn i skattemeldingen. Bildet er fra Puerto De Mogan på Gran Canaria, hvor flere nordmenn har bolig. Foto: Greg Montani/ Pixabay

I disse dager mottar alle skattemeldingen for 2020, men i en undersøkelse svarer bare halvparten at de vet hva de skal gjøre om de har økonomiske forhold i utlandet.

Mange er usikre på om feriebolig, verdipapirer, kontoer eller inntekt i et annet land skal føres inn i skattemeldingen eller ikke.

I en ny undersøkelse utført av Opinion for Skatteetaten, svarer nemlig bare litt over halvparten «ja, alltid» på spørsmålet om de vet at inntekter og det de eier i andre land skal rapporteres i skattemeldingen i Norge.

– Det blir mer og mer vanlig å ha inntekt eller formue i et annet land når folk lever mer internasjonalt. Det gjelder både de med personlig tilknytning til et annet land, men også nordmenn som har hatt oppdrag for en utenlandsk arbeidsgiver, studert i et annet land, eller kjøpt en feriebolig i utlandet. De fleste ønsker nok å gjøre rett, men kan være usikre på regelverket, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Hun understreker at alt skal rapporteres i skattemeldingen, også mindre beløp.

Les også: Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Saken fortsetter under annonsen:


Usikker om de må rapportere

– De fleste ønsker nok å gjøre rett, men kan være usikre på regelverket, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, som understreker at alt skal rapporteres i skattemeldingen, også mindre beløp. Foto: Skatteetaten

I undersøkelsen svarte 55 prosent at du alltid skal rapportere inntekt og formue i utlandet til Skatteetaten, mens 33 prosent oppgir at de ikke vet, og 11 prosent svarer feilaktig at du ikke trenger å melde utenlandske forhold i skattemeldingen.

Skatteetaten anslår at en betydelig andel av den skattepliktige befolkningen i Norge har økonomisk forhold i utlandet.

– Du har plikt til å opplyse om all inntekt og formue i den norske skattemeldingen. Ofte vil inntekten eller formuen også være skattlagt i utlandet. Skatteloven og skatteavtaler med andre land gjør at vi har gode systemer for å hindre at du betaler dobbel skatt. Hvis dette er tilfellet for deg, må du ta det med i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Les også: Dette får Skatteetaten flest spørsmål om i forbindelse med skattemeldingen

Mer veiledning i skattemeldingen

Norge har inngått internasjonale avtaler om informasjonsutveksling med andre lands skattemyndigheter. Gjennom avtalene får Skatteetaten automatisk finansielle opplysninger om personer som er skattepliktige til Norge.

109 land har forpliktet seg til å utveksle informasjon i 2021. Skatteetaten mottar slike opplysninger om over 350.000 personer i Norge.

I år vil flere personer med økonomiske forhold i utlandet få et tilbud om en utvidet veiledning når de logger seg inn i skattemeldingen.

– De som får denne muligheten vil få opp en beskjed om at Skatteetaten har mottatt opplysninger om verdier de har i et annet land. Disse opplysningene er ikke forhåndsutfylt, men med ett klikk kan du legge riktig beløp inn i skattemeldingen. På denne måten blir det enkelt for deg å fylle ut det du er pliktig å rapportere, forklarer Schanke Funnemark.

De som får denne veiledningen, får se opplysningene som et annet land har sendt til Skatteetaten, og får dermed muligheten til å legge dette direkte inn i skattemeldingen. Du må selv fylle ut detaljer og beløp, og får veiledning inne i skattemeldingen.

Les også: Dette er nytt i årets skattemelding

Du må innrapportere alt, uansett

Har du inntekt fra eller verdier i et annet land, må du selv sørge for at du rapporterer alt i skattemeldingen. Dette gjelder selv om informasjonen ikke ligger i den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra Skatteetaten. Alt du eier og tjener i alle land skal meldes i den norske skattemeldingen.

– Selv om det for alle ikke vil være snakk om store verdier eller beløp, er loven er likevel tydelig: du må rapportere alt, understreker skattedirektøren.

Det viktigste er at du skriver alle dine utenlandske verdier i skattemeldingen nå og fremover, men har du tidligere glemt å oppgi økonomiske forhold i utlandet, kan du endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene selv.

Har du behov for å gå lengre tilbake i tid, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (såkalt skatteamnesti, red.anm.). 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen i år

14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap