Frivillig

Sensitiv balanse for givergleden

Norstat presenterte i høst resultatene av en undersøkelse om givergleden i Norge. Fundraising Norge er glade for å få svar på hvordan givergleden til ideelle organisasjoner endres når økonomien strammes…