Antall skatteytere som frivillig melder fra om penger i utlandet øker kraftig

Har du formue eller inntekt i utlandet, må du selv huske på å føre det opp i skattemeldingen. Mange benytter seg nå av muligheten til å frivillig rette opp i gamle synder. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Siden 2007 har drøye 2800 personer meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Hele 924 av dem kom i fjor.

Antall frivillige rettinger av inntekter og formuer i utlandet, skjøt virkelig fart i fjor.

I 2017 kom det alene inn 924 saker, noe som utgjør rundt en tredjedel av det totale antallet de siste elleve årene.

Tallene for 2016 og 2015 var hhv 515 og 384 innmeldte saker.

– De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om økt åpenhet om finansielle forhold internasjonalt. Det gjelder både lekkasjer og den nye automatiske utvekslingen av finansiell informasjon mellom skatteadministrasjoner i 50 land som begynte i september i fjor. Økningen i antallet som henvender seg til Skatteetaten tyder på at oppmerksomheten har effekt og at mange ønsker å ordne opp, sier skattedirektør Hans Christian Holte, i en kommentar.

Skattemyndighetene ferdigbehandlet 677 saker i fjor, hvorav mange av dem ble meldt inn for flere år siden.

Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter og formuer på hhv 280 millioner kroner og 8,7 milliarder kroner.

Les også: Vil fjerne dokumentavgiften. Mener den særlig rammer unge i etableringsfasen

Forventer at mange vil melde fra i 2018

Den nye automatiske utvekslingen av finansiell informasjon mellom land blir utvidet til å gjelde enda flere land i år.

– Til høsten vil denne årlige utvekslingen bli utvidet til å gjelde 50 nye land, inkludert Sveits, så vi tror at mange vil ta kontakt i 2018 for å gjøre opp for seg. Vi oppfordrer alle som har uoppgitte inntekter eller formue om å ta kontakt. Det er bedre å komme til Skatteetaten frivillig enn å vente til saken blir funnet i en kontroll, sier Holte.

Annonse:

Frivillig retting gir skattebetalerne en mulighet til å få fastsatt riktig skatt i ettertid, dersom inntekter og formuer ikke er tatt med på skattemeldingen tidligere.

For informasjon om utenlandsinntekter og -formue blir ikke automatisk forhåndsutfylt, og derfor kan det lett glemmes.

Ved frivillig retting blir skatt med renter beregnet for opptil ti år tilbake i tid.

Du slipper straff og tilleggsskatt så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Det gjelder også for forhold i Norge.

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

Flere nordmenn bor og jobber utenlands

– De siste ti-årene har det blitt vanligere å bo og jobbe i utlandet i perioder, og norske selskaper er også blitt mer internasjonale. Dermed har det blitt mange flere som har forhold hvor det kan være aktuelt med frivillig retting, sier Holte.

Ifølge Skatteetaten er det stor variasjon i sakene, både i størrelsen på beløpene og bakgrunnen for at pengene ikke tidligere har blitt oppgitt til beskatning.

Det har vært en økning i antall saker som dreier seg om noen hundretusener, mens det har blitt færre som dreier seg om flerfoldige millioner.

Mange sier de ikke har vært klar over at verdiene i utlandet skulle rapporteres til norske skattemyndigheter. De forteller at de har antatt at verdiene bare er skattepliktige i landet kontoen eller eiendommen er i.

Selv om du er pliktig til å oppgi formue og inntekt i andre land, er det ikke sikkert alt er skattepliktig i Norge. Internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Skatteetaten dro inn én milliard kroner i tvangsmulkter i fjor

Du slipper å installere DAB-radio i din gamle bil

Foreslår nye regler for tips