Foreslår nye regler for tips

I dag kan det være fristende for mange å ikke oppgi inntekter fra tips i skattemeldingen, men fra neste år kan dette bli forhåndsutfylt. Dette vil gi økte skatteinntekter, spesielt fra serveringsbransjen, hvor tipsing er veldig utbredt. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Tips, eller drikkepenger, er faktisk skattepliktig som vanlig lønn. Nå vil Skattedirektoratet at dette også etterleves i praksis.

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra og med 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

Det går frem av et høringsnotat fra Skattedirektoratet. Høringsfristen er 2. mai 2018.

Annonse:


Forslaget går ut på at arbeidsgiveren skal innrapportere i a-meldingen det faktiske beløpet hver ansatt har mottatt, etter eventuell fordeling av tips («tipsdeling») og andre fratrekk gjort av arbeidsgiveren.

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av om kunden betaler tips via kort, kontant eller på annen måte.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Blir forhåndsutfylt i skattemeldingen til de ansatte 

Ettersom tips nå i hovedsak ikke blir rapportert fra arbeidsgiveren, blir heller ikke denne inntekten forhåndsutfylt i skattemeldingen til de ansatte.

I dag må derfor den skattepliktige selv føre opp beløpet. For tips er en fordel vunnet ved arbeid, og derfor skattepliktig for mottakeren.

Etter hva Skattedirektoratet erfarer, er dette et område med svært mangelfull etterlevelse, ifølge høringsnotatet.

Direktoratet anser det heller ikke som aktuelt å ha egne regler for prosentlønnet serveringspersonale fremover. Dette betyr at alle arbeidsgiverne må skaffe seg oversikt over tips som kommer inn, og ta med dette i dagsoppgjøret.

Direktoratet har vurdert om man i stedet for, eller i tillegg til, regler om rapportering av faktisk kronebeløp kunne ha benyttet sjablongregler.

Konklusjonen var imidlertid at det blir unødvendig kompliserende og at det kunne gitt urimelige utslag.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

4326 statsansatte tjener mer enn 928.000 kroner

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff