Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Nav innfører flere endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2018. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt

Her er de viktigste endringene til Nav gjeldende fra 1. januar 2018. Ikke alt er endelig vedtatt ennå, så det settes forbehold om myndighetenes godkjenning.

Ved inngangen til dette året ble engangsstøtten ved fødsel eller adopsjon satt opp fra 46.000 til 61.120 kroner.

Dermed fikk nybakte foreldre, som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, 15.120 skattefrie kroner mer å rutte med.

Foreldrepenger gis til deg som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødsel, mens engangsstøtte gis til deg som ikke har hatt det.

Studenter er en gruppe som ofte ikke har rett på foreldrepenger.

Engangsstøtten som vil gjelde for alle fødsler og adopsjoner etter 1. januar 2018 blir på 63.140 kroner. Det er en økning på 2020 kroner eller 3,3 prosent.

Les også: Regjeringen vil stanse utbetalinger av Nav-penger til etterlyste personer på rømmen

Annonse:


Dagpenger under etablering av egen virksomhet

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du planlegger og etablerer virksomheten.

Det forutsetter at du bruker åtte måneder på utviklingsfasen og fire måneder på oppstartsfasen.

I og med at ikke alle virksomheter trenger åtte måneder med planlegging før salg av varer og tjenester kan komme i gang, blir nå regelverket fra 1. januar endret.

De fastsatte periodene med dagpenger under utvikling og oppstart avvikles, og det kan gis dagpenger under etablering i inntil 12 måneder.

Du kan da selv avgjøre når i denne perioden du vil starte opp virksomheten, uten å gå glipp av flere måneder med Nav-støtte.

Les også: Nettsteder skrur opp prisen når nordmenn bestiller ferie

Kortere periode med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra 1. januar endres også regelverket for arbeidsavklaringspenger, og målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere.

Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

For å få AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent.

De viktigste endringene er:

  • Maksimal varighet for ordinær støtteperiode går fra fire til tre år for alle som får innvilget AAP fra 1. januar 2018
  • Personer som starter en unntaksperiode fra 2018 får maksimalt to år med AAP etter unntaksreglene
  • Du kan motta AAP under opptrapping i jobb i inntil 12 måneder. Tidligere var denne perioden maksimalt 6 måneder
  • Perioden du kan motta AAP som arbeidssøker endres fra inntil 3 til inntil 6 måneder

Les også: Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Økt støtte til begravelser

«Gravferdsstøtten blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 22.723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden», står det på nettsidene til Nav.

Annonse:

I 2018 har regjeringen foreslått at denne settes opp til 23.337 kroner.

Egenandelen for støtte til båretransport er 10 prosent av denne satsen, og vil derfor øke fra 2272 til 2334 kroner dersom forslaget vedtas av Stortinget.

Nav har utbetalt 339 millioner kroner til nesten 18.500 gravferder de siste fem årene.

Høyere rettsgebyr

Regjeringen foreslår å øke rettsgebyret med 81 kroner, fra 1049 til 1130 kroner i 2018.

Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet, slik som tinglysing av fast eiendom, offentlig skifte av dødsbo, felleseiebo eller konkursbo og behandling en saker i rettsapparatet.

Regjeringen foreslår også endringer for diverse hjelpemidler, uten at disse er endelig godkjent.

Les også: Den nye generasjonen bankkort tar av

Endringer for hjelpemidler

[annonse]

Parykk: Regjeringen foreslår å gi personer mellom 18 og 30 år samme rettigheter til parykk som barn under 18 år. Det innebærer at de kan få inntil to individuelt tillagede parykker eller seks syntetiske parykker per kalenderår, og at det ikke er noen fast, årlig beløpsgrense.

Servicehund: Regjeringen foreslår en ny, fast ordning med stønad til servicehund og foreslår å sette av fem millioner kroner til dette formålet i 2018.

Lese- og sekretærhjelp: Regjeringen foreslo i utgangspunktet å øke antall timer lese- og sekretærhjelp som blinde og svaksynte kan få til dagliglivets formål, fra 20 til 40 timer per år. Etter behandling av saken i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget ser det ut til at antallet timer kan øke til 120 timer per år.

Taleflythjelpemidler: Regjeringen foreslår å innføre en rettighet i folketrygden til hjelpemidler som gir bedre taleflyt for personer som stammer.

Periodisk kontroll av spesialutstyr på biler: Regjeringen har vedtatt at folketrygden dekker periodisk kontroll av spesialutstyr på biler som er finansiert av folketrygden. Spesialutstyret omfatter blant annet heis for å komme inn og ut av bilen.

Fra 1. januar 2018 oppheves kravet om forutgående medlemskap i folketrygden for rett til hjelpemidler.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Nå blir det vanskeligere for strømleverandørene å lure deg med kampanjepriser

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner

Dette koster kampbillettene til ditt engelske favorittlag i 2017/18

Handle billig på nett med rabattkoder (annonsørinnhold)