1048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

Nav-direktør, Sigrun Vågeng, anmeldte over 1000 personer til politiet for trygdesvindel i fjor. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Det skal dreie seg om svindel for til sammen 187 millioner kroner, ifølge Nav. De fleste anmeldelsene gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).

Selv om 1048 personer er et høyt antall, er det en nedgang på 118 og 424 personer fra hhv 2016 og 2015.

167 av de anmeldte er bosatt i Oslo, mens 139 holder tilhold i Hordaland og 108 i Akershus. Kun én person er bosatt i utlandet.

Av de 1048, ble 964 politianmeldte for å ha svindlet med dagpenger og AAP. De aller fleste fordi de hadde arbeid og lønn som ikke lar seg kombinere med ytelsen.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate og melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de får ytelser fra Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Annonse:


Nesten 90 prosent av de anmeldte sakene blir etterforsket av politiet, og de fleste må vente seg en straff.

For kun i underkant av 12 prosent av sakene blir henlagt av politiet, og kun to prosent av sakene som blir behandlet av domstolene ender med frifinnelse.

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyde med politiet sitt arbeid i våre saker, sier Vågeng.

Les hele rapporten på Nav sine nettsider.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Regjeringen vil stanse utbetalinger av Nav-penger til etterlyste personer på rømmen

Skatteetaten melder om feil skattetrekk på utbetalinger fra Nav

Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår