Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

På bildet ser du arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet etter trygdeoppgjøret tidligere i år. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020 og planen er at staten skal bruke 1443 milliarder kroner neste år. Hele 444 av disse går til Folketrygden.

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge, og har til hensikt å gi økonomisk støtte ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.

Ordningen, som administreres av Nav, forventes å ha 444 milliarder kroner i utgifter i 2020.

Det utgjør 30,8 prosent av statens totale utgifter neste år, og er en økning på nær 18 milliarder kroner fra saldert budsjett 2019.

Fordelingen forventes å bli slik (med økning fra saldert post 2019 i parentes):

  • Utgifter til alderspensjon: 244,3 milliarder kroner (5,2 prosent)
  • Utgifter til uføretrygd: 100,7 milliarder kroner (14,4 prosent)
  • Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere: 39,9 milliarder kroner (7,3 prosent)
  • Utgifter til arbeidsavklaringspenger: 28,5 milliarder kroner (- 10,1 prosent)
  • Utgifter til dagpenger ved arbeidsledighet: 9,0 milliarder kroner (- 12,6 prosent)

Les også: Fra 1. oktober fikk selvstendig næringsdrivende bedre sykepengeordning

Annonse:


Det blir flere alderspensjonister og uføre

Utgiftene til alderspensjon øker hovedsakelig fordi det blir flere alderspensjonister, ifølge regjeringen.

Fra 2019 til 2020 anslås det at gjennomsnittlig antall mottakere av alderspensjon vil øke med om lag 22.000, til om lag 969.500 personer.

Regjeringen tror dessuten at utgiftene til alderspensjon vil øke betydelig i årene som kommer.

Økte utgifter til uføretrygd forklares i hovedsak av økt antall mottakere.

Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til 346.900 i 2019 og 357.200 i 2020.

Økningen i antall mottakere henger blant annet sammen med at overgangen fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd også i 2020 antas å bli relativt høy, men noe lavere enn i 2019.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statsbudsjettet 2020: Dette vil det bety for din lommebok

Halve Norge mottok penger fra Nav i 2017

Statistikk fra Nav: Antall uføretrygdede under 30 år fordoblet på ti år

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen