I dag får selvstendig næringsdrivende bedre sykepengeordning

Selvstendig næringsdrivende får nå mer sykepenger fra Nav. Dette er godt nytt for blant andre bønder. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fra og med i dag øker kompensasjonsgraden for sykepenger fra 75 til 80 prosent for selvstendig næringsdrivende. Lovendringen gjelder både løpende og nye sykepengetilfeller.

Selvstendig næringsdrivende, som ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade, får fra og med i dag en bedre sykepengeordning, ifølge Nav.

Frem til nå har det vært slik at du får 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag 17 hvis du blir syk.

Denne satsen ble for øvrig økt fra 65 til 75 prosent den 1. oktober 2017.

Fra og med i dag 1. oktober øker denne satsen videre til 80 prosent.

De første 16 dagene må du dekke selv, akkurat som før, med mindre du har en forsikring.

Annonse:


Hvis du ble sykmeldt før 1. oktober, vil du få utbetalt sykepenger med 75 prosent kompensasjonsgrad til og med 30. september, og med 80 prosent kompensasjonsgrad fra 1. oktober.

Forutsetningene for at du skal få sykepenger som selvstendig næringsdrivende er blant annet at du er medlem av folketrygden, har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble syk, at du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk og at inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G).

Hvis du har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet på grunnlag av den samlede årlige inntekten i henhold til særskilte regler.

Les også: Nytt støttetilbud fra Enova: Kjøp elvarebil og få opptil 50.000 kroner

Gjelder drøye 450.000 nordmenn

Hvem er så å regne som selvstendig næringsdrivende?

Folketrygdloven har følgende definisjon: «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

Skattemyndighetene på sin side har fire vilkår som må være oppfylt for at du kan betraktes som næringsdrivende:

  • Du driver for egen regning og risiko
  • Virksomheten har en viss aktivitet
  • Virksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid
  • Virksomheten har et visst omfang

Selvstendig næringsdrivende er med andre ord en person som ikke er ansatt i et selskap eid av andre, men som livnærer seg på egen hånd og har personlig ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

En selvstendig næringsdrivende i Norge er oftest registrert med enkeltpersonforetak (ENK), men det kan også være et ansvarlig selskap med enten solidarisk ansvar eller delt ansvar (ANS eller DA).

Per september 2019 var det drøye 421.000 enkeltpersonforetak og rett i overkant av 30.000 ansvarlige selskap, ifølge data fra Brønnøysundregistrene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skal utrede formueskattens virkninger

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Dette svarer Arbeids- og sosialdepartementet på hvorfor beregningen av dagpenger er endret

I 2019 ble det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet