Statistikk fra Nav: Antall uføretrygdede under 30 år fordoblet på ti år

Nav har i en ny analyse sett nærmere på utviklingen i uføretrygding blant personer under 30 år. Fra 1992 til 2017 har det vært en sterk vekst i antallet som blir uføretrygdet når de er 18 år. Innfelt: Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav. Foto: Kent Øksnes/ Ingar Næss

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de fyller 18 år, viser en ny analyse fra Nav.

En høy, og stadig økende andel unge mottar helserelaterte ytelser over lengre tid.

Statistikk fra Nav viser at 16.300 personer under 30 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars i år, noe som er mer enn dobbelt så mange som for ti år siden.

Den sterke veksten det siste tiåret skyldes en blant annet en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi.

– Nå vet vi at den kraftige veksten i stor grad skyldes at flere har rett på uføretrygd fra de fyller 18, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, til egne nettsider.

Fra 1992 til 2017 har andelen unge med uføretrygd i befolkningen økt fra 0,8 til 1,9 prosent.

Les også: Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

Lavere dødelighet

Nav har i en ny analyse sett nærmere på utviklingen i uføretrygd blant personer under 30 år i perioden 1992 og frem til i dag.

I denne perioden har det som Åsholt påpeker vært en sterk vekst i antallet som blir uføretrygdet når de er 18 år.

Disse har i stor grad psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser eller kromosomavvik.

En viktig årsak til at flere blir uføretrygdet med denne typen diagnoser virker å være at dødeligheten i første leveår og gjennom barndommen har gått ned, ifølge analysen.

Annonse:


Det har også vært en stor økning i antallet som blir uføretrygdet på grunn av autisme og Aspergers syndrom før de er 20 år.

– Stadige fremskritt innen helserelatert behandling har ført til at flere vokser opp og lever lenger. I takt med dette øker også sannsynligheten for at disse barna har eller utvikler ulike funksjonshemminger, adferdsforstyrrelser og psykiske lidelser som gjør at de vanskelig kan forsørge seg selv i voksen alder og at de derfor får uføretrygd, sier Åsholt.

Les også: Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Mer vanlig med depresjon og angst

Antallet som blir uføretrygdet i løpet av 20-årene har også økt noe, og her ser det litt annerledes ut når det gjelder diagnoser.

Blant de som blir uføre i siste halvdel av 20-årene er blant annet depresjonslidelser og angstlidelser mer vanlig.

En annen årsak til økningen i unge med uføretrygd, er regelverksendringer når det gjelder varighet for de midlertidige helserelaterte ytelsene.

Siden 1992 har varigheten variert, men over tid har likevel tidsperspektivet på slike ytelser stadig både blitt mindre fleksibelt, og kortere.

– Dette innebærer at vi raskere enn tidligere må finne ut om en person kan jobbe helt eller litt eller om uføretrygd er det rette. Resultatet blir da at flere som tidligere ville fått uføretrygd etter fylte 30 år nå vil få dette mens de er i 20-årene, sier Åsholt.

Den 1. januar 2018 ble tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger innskrenket. Det er derfor grunn til å vente at dette vil føre til at flere unge begynner å motta uføretrygd i årene som kommer.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Antall klager mot Nav nær doblet i fjor

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Slik kommer du i gang med Apple Pay på 1-2-3 (annonsørinnhold)