Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Pensjonister fikk i gjennomsnitt 22 prosent mer i alderspensjon i fjor enn for ti år siden, justert for prisstigning. I nominelle kroner var veksten over 50 prosent. Illustrasjonsfoto: Pixabay

I 2017 fikk en gjennomsnittlig alderspensjonist utbetalt 232.600 kroner. Det er 22 prosent mer enn for ti år siden, justert for prisveksten i perioden.

Det norske pensjonssystemet består av tre pilarer; alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.

Når det gjelder alderspensjon, har denne vokst betydelig mer enn den generelle prisveksten i perioden fra 2008 til og med 2017.

Alderspensjonen har isolert sett gitt økt kjøpekraft til de fleste pensjonistene, med andre ord. 

Men det er til tross av utviklingen de siste to årene. For korrigert for prisutviklingen økte nemlig den gjennomsnittlige alderspensjonen kun med 323 kroner fra 2016 til 2017.

Enda verre var det året før, da realverdien falt med 1,1 prosent.

– Den lave veksten de siste årene henger sammen med beskjeden lønnsvekst. Samtidig har vi opplevd relativt sterk prisvekst. Nedgangen i 2016 må likevel sies å ha vært ekstraordinær, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien, i en kommentar.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Spår sterk utvikling fremover

Lien peker også på at reallønnsveksten i 2016 var den svakeste på mange tiår.

Alderspensjonen blir hvert år regulert med den prosentvise lønnsveksten og deretter redusert med 0,75 prosent. Lav lønnsvekst vil derfor også føre til lavere vekst i pensjonsutbetalingene.

Ifølge Nav-sjefen tyder de økonomiske prognosene på at lønnsveksten vil bli høyere frem mot 2020, samtidig som prisstigningen er ventet å være stabil.

Annonse:


– Dersom utviklingen blir som ventet, vil også alderspensjonistene få en sterkere utvikling i kjøpekraften framover, sier Lien.

I tillegg til at alderspensjonene har økt de siste årene, har også arbeidsinntektene og andre pensjonsinntekter økt betydelig, peker han på.

Les også: Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Saken fortsetter under diagrammet.

Gjennomsnittlig utbetalt alderspensjon før skatt har økt med 22 prosent de siste ti årene. Uten prisjustering (nominell utvikling) har økningen vært på 52 prosent. Pensjonsutbetalingene i diagrammet er i nominelle kroner. Kilde: Nav

Store forskjeller mellom kjønnene

Det er klare forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner, viser rapporten fra Nav.

Utvikling i årlig gjennomsnittlig alderspensjon fra Nav, før skatt. Utvikling med (mørkeblå) og uten prisjustering (lyseblå). Kilder: Nav og SSB

Mens kvinner i gjennomsnitt fikk utbetalt 204.422 kroner i alderspensjon i 2017, fikk menn utbetalt 262.549.

Forskjellen forekommer i alle aldersgrupper, men er mindre i de yngste aldersgruppene.

I aldersgruppen 67-69 år var gjennomsnittlig utbetaling for menn 257.999, mot 212.012 kroner for kvinner.

Menn i alderen over 85 år mottok i gjennomsnitt 251.799 kroner, mens kvinnene i samme aldersgruppe fikk utbetalt 198.752.

Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner.

I 2017 passerte antall alderspensjonister 900.000, og ved utgangen av desember i fjor fikk 916.700 personer alderspensjon.

Navs siste prognose viser at antall alderspensjonister vil passere én million i 2021.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP