Den store eldrebløffen

Jan Davidsen Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet håper Stortingsflertallet ikke vil støtte regjeringens forslag om å ta to milliarder kroner fra landets pensjonister. Foto: Johnny Syversen.

Statsbudsjettet 2024 er en stor skuffelse for landets eldre. – En eldresatsing uten penger er ingen satsing, slår Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fast.

Landets eldre hadde grunn til å ha store forventninger til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, som nylig ble lagt fram. Eldre ble både nevnt innledningsvis av Kongen i trontalen og skulle være et prioritert område, i følge finansministeren. Men den såkalte eldresatsingen ser man lite til.

Her er ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister, på tross av at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt. Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4,35 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre.

Helhetsbildet viser en regjering som definitivt ikke leverer på oppgaver som er nødvendige i møte med at vi blir flere eldre: sykehjem/ omsorgsboliger, digital opplæring, ensomhet, tannhelse og fattigdom, for å nevne noen områder.

– Det er grunn til å være skuffet, på vegne av en million alderspensjonister. Regjeringen har lansert en ny eldrereform, nettopp på bakgrunn av behovene de ser som følge av at landets eldre befolkning øker i årene fremover. Dette er allerede i gang, vi er her nå, men ser få avtrykk av reformen i neste års budsjett. Så vi lurer naturlig nok på når reformen skal starte, sier Jan Davidsen, som også etterlyser en egen pott til frivilligheten, som regjeringen har løftet fram som en viktig samarbeidspartner for å løse utfordringene framover.

Regjeringen legger seg på en oljepengebruk på 2,7 prosent, godt under handlingsregelen på 3 prosent. Ved å øke kun til 2,75 prosent, ville man fått nesten 11 milliarder koner ekstra, som regjeringen kunne brukt for å avskaffe fattigdommen, satse på eldrereformen, motvirke digitalt utenforskap og gi kommunene mer penger til å levere gode tjenester.

– Dette statsbudsjettet viser med all tydelighet at Pensjonistforbundet har en viktig misjon, og at vi ikke må ligge på latsiden fremover. Om ikke regjeringen vil gi landets eldre det vi trenger, må vi sette vår lit til Stortinget. Det handler om en million menneskers hverdag, liv og helse og vi skal gjøre vårt til at Stortingspolitikerne forstår dette, sier Davidsen.