– Budsjettet får ikke bort matkøene

frelsesarmeen Matkøene er fortsatt lange hos Frelsesarmeen og veldig mange nordmenn får det ikke til å gå rundt økonomisk.

Frelsesarmeen har liten tro på at forslaget til statsbudsjett vil redusere matkøene de 70 stedene organisasjonen deler ut mat i Norge.

– I forkant av budsjettfremleggelsen var vi ute og ønsket oss høyere minsteytelser. Resultatet er ingen endring for hverken uføretrygdede, folk på arbeidsavklaringspenger eller pensjonister. Sosialhjelpen øker med en forventet prisvekst i 2024 som flere økonomer mener er altfor lav, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen Elin Herikstad.

84 prosent i matkø går på NAV

Frelsesarmeen er glad for at de økte matkøene har fått stort fokus i forbindelse med statsbudsjettet og håper forslaget til statsbudsjett vil se annerledes ut når regjeringen skal i forhandlinger med SV.

– Vi har de siste årene opplevd en eksplosiv vekst i våre matkøer og vi har derfor også fått FAFO til å undersøke hvem som står i køene. 84 prosent går på en eller flere ytelser fra NAV, noe som viser tydelig at man må gjøre noe med størrelsen på ytelsene. Det er beklagelig at det ikke skjer nå, men dette kan jo endre seg når regjeringen må sikre flertall, sier Herikstad.

Nylig utførte Opinion en undersøkelse for Frelsesarmeen som viser at levekosnadskrisen også rammer folks psykiske og fysiske helse. Flertallet av de med utfordrende økonomi oppgir at de er mer urolige, sover mindre, er mer ensomme og har mindre fremtidstro – samt at de dropper å oppsøke helsehjelp som følge av endringene i egen økonomi.