Nå kan du erklære farskapet digitalt

Nå er Folkeregisteret og Nav klare til å ta i mot digitale farskapsmeldinger. Illustrasjonsfoto: Amina Filkins/ Pexels.com

Med elektronisk farskapsmelding på plass har de mest brukte tjenestene som nybakte foreldre må sende inn til Nav og Skatteetaten blitt heldigitale.

Fram til nå har rundt 25.000 ugifte fedre hvert år måttet møte opp til et offentlig kontor for å erklære farskapet. Nå slipper de denne reisen.

For nå kan far i stedet erklære farskapet digitalt på nav.no, som videresender opplysningene direkte til Folkeregisteret.

– Jeg er stolt av at dette er på plass. En digital løsning vil gjøre det enklere for de ferske foreldrene og for hjelpeapparatet rundt, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Saken fortsetter under annonsen:


Fra før har Skatteetaten digitalisert fødselsmeldingen, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i samme melding, og legger til:

– Digitaliseringen innebærer at farskapet i de aller fleste tilfellene blir registrert umiddelbart i Folkeregisteret, slik at alle som bruker opplysningene fra registeret får tilgang til informasjonen med en gang.

Les også: Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Har digitalisert prosessen rundt fødsel og navnevalg

Det er Nav som er farskapsmyndighet og har utviklet løsningen med å erklære farskap digitalt.

Skatteetaten har utviklet den digitale løsningen for å registrere og verifisere farskapserklæringene i Folkeregisteret.

– Fordi vi har fått et nytt og modernisert Folkeregister, kan vi gi innbyggerne nye og bedre tjenester. Samtidig får vi raskere saksbehandling og bedre kvalitet på opplysningene som kommer alle i samfunnet til gode, sier skattedirektøren.

– Utvikling av disse tjenestene er også et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom etatene gjør det enklere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige, sier Holte og Schanke Funnemark.

I tilfeller hvor mor og far er gift, regnes mannen automatisk som barnets far og trenger ikke foreta seg noe.

Hjemmefødsler må fortsatt meldes på papirskjema.

Les også: Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må


FAKTA: Dette er elektronisk farskapsmelding

  • Når foreldrene til et barn ikke er gift med hverandre, må farskapet erklæres
  • Moren må begynne på erklæringen ved å logge seg inn og oppgi hvem som er faren til barnet. Dette kan hun gjøre fra og med 22. svangerskapsuke. Hun kan også vente til etter at barnet er født
  • Begge foreldrene må identifisere seg på en sikker måte med elektronisk ID i løsningen
  • I tillegg til at man må være enige om farskapet er det noen tilleggsvilkår som må være oppfylt for at foreldrene kan erklære farskap digitalt. Disse vilkårene er:
  • Barnet må fødes i Norge
  • Moren må være bosatt i Norge
  • Begge foreldrene må ha norsk fødsels- og personnummer
  • Begge foreldrene må være over 18 år
  • Når begge foreldrene har signert erklæringen blir den oversendt til Folkeregisteret for registrering og arkivering. En kopi av erklæringen vil også bli sendt til e-postadressene begge foreldrenes har oppgitt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå er det enorme prisforskjeller på boliglån

Mange småbarnsfamilier går glipp tusenvis av kroner før barnehageoppstart

Foreldre skal nå slippe og dokumentere egen inntekt til kommunen

Engangsstøtten til nybakte foreldre har økt med 44.300 kroner på fem år

Nå kan begge foreldrene få bostøtte