Foreldre skal nå slippe og dokumentere egen inntekt til kommunen

– Det er om lag 30 kommunale tjenester som trenger digital tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Arbeidet er krevende, men ved å bruke kommunenes kompetanse og bygge videre på samarbeid mellom stat og kommune har vi lykkes med denne viktige milepælen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: KS

Kommuner kan nå hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten for tjenester knyttet til barnehage og skolefritidsordning. Senere kan andre tjenester bli inkludert.

Den 1. februar startet en pilot der kommuner kan hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten, gjennom et forpliktende samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten og KS.

Sju kommuner er invitert med i piloten, og det er Oslo, Stavanger, Lillestrøm, Trondheim, Skien, Rana og Bergen. I tillegg er Kongsbergregionen med, som består av åtte kommuner.

Barnehage og skolefritidsordning er de første tjenestene i samarbeidsprosjektet som teknisk og regulatorisk har kommet så langt at Skatteetaten kan gjøre dataene tilgjengelig for deling.

Delingen av inntektsopplysninger vil føre til at foreldre med barn i barnehage eller skolefritidsordning, som har krav på redusert foreldrebetaling, slipper å legge ved dokumentasjon når de søker om dette.

Opplysningene som er nødvendig for å avgjøre søknaden, henter kommunen direkte fra Skatteetaten.

Les også: Mange småbarnsfamilier går glipp tusenvis av kroner før barnehageoppstart

Saken fortsetter under annonsen:


Vil legge til rette for alle kommuner og flere tjenester

– Verdier skapes når vi deler og gjenbruker data. Samarbeidet med KS er et eksempel på at når data deles innenfor avklarte rammer gir det nye muligheter for kommunene til å lage enklere løsninger for innbyggerne. Dermed går dette inn i kjernen av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

– Det er om lag 30 kommunale tjenester som trenger digital tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Arbeidet er krevende, men ved å bruke kommunenes kompetanse og bygge videre på samarbeid mellom stat og kommune har vi lykkes med denne viktige milepælen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, i samme melding.

Mens det juridiske grunnlaget for barnehage og skolefritidsordning er på plass, arbeides det nå videre med å avklare det rettslige grunnlaget for mottak og bruk av opplysninger for tjenestene kommunal bolig, kommunal bostøtte og egenbetaling for sykehjemsplass.

Målet er dessuten at alle kommuner etter hvert skal kunne hente inntektsopplysninger digitalt fra Skatteetaten.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan allerede nå sjekke om du får restskatt eller har skatt til gode

Fra 1. september 2020 økte barnetrygden betydelig

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene