Flere hundre tusen nordmenn unnlater trolig å rapportere formue og inntekter fra kryptovaluta i skattemeldingen

I disse dager rapporterer flere tusen personer at de eide eller solgte kryptovaluta i 2020, men det er også mange som ikke vil oppgi det i skattemeldingen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Kun 4700 av rundt 200.000 meldte inn formue, inntekt eller tap fra kryptovaluta i skattemeldingen for 2019. I skattemeldingen for 2020 kan differansen bli enda større.

Kun 4700 personer meldte inn formue, inntekt eller tap fra kryptovaluta i skattemeldingen for 2019, ifølge tall fra Skatteetaten. 

Totalt var det 166 millioner kroner i inntekter og 1,6 milliarder kroner i formue.

Skatteetaten anslår imidlertid at mellom 190.000 og 235.000 personer i Norge eide krypto ved utgangen av 2019.

Det betyr i så fall at mellom 185.000 og 230.000 unnlot å rapportere inntekter og formue fra kryptovaluta dette året.

Saken fortsetter under annonsen:


I løpet av 2020 har antall investorer i kryptovaluta økt kraftig, og i en fersk spørreundersøkelse fra Arcane Researchs oppgir nå 300.000 nordmenn at de eier bitcoin eller andre kryptovaluta.

Det er ennå uklart hvor mange av disse som vil oppgi dette i årets skattemelding, men sannsynligvis vil flesteparten fortsatt la være.

Les også: Bitcoin har mer enn doblet seg i verdi siden nyttår – Er snart like mye verdt som oljefondet

Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen

Seniorrådgiver Marius Johansen. Foto: Skatteetaten

– Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, sier seniorrådgiver Marius Johansen i Skatteetaten, i en pressemelding.

– Du må selv ta ansvar for å føre opp beholdning som formue, gevinst som inntekt eller eventuelt tap til fradrag, og levere skattemeldingen med dine endringer, legger han til.

Skattesatsen på inntekt fra gevinst er 22 prosent.

– Det er viktig å følge med når kursene svinger mye, slik at du eventuelt kan sette av penger til skatteoppgjøret. Du må rapportere gevinster og formue for fjoråret, uavhengig av verdien per dags dato, fortsetter Johansen.

Skatteetaten har så langt identifisert opptil 70.000 personer i Norge som eier kryptovaluta, men anslår at det reelle tallet er langt høyere.

Skatteetatens analyser viser at unge menn er godt representert blant de som eier kryptovaluta. Ni av ti av de identifiserte er menn, og en tredjedel er 29 år eller yngre.

Les også: Her er en god nyhet til deg som får restskatt, og en dårlig til deg som får igjen på skatten

Har en egen ekspertgruppe som undersøker kryptoeiere 

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Blant annet undersøker de hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen som forpliktet.

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Johansen.

Andre har kanskje antatt at det er anonymt å eie, kjøpe og selge kryptovaluta, og at de kan slippe unna skatt om de ikke melder det inn til beskatning.

– Du er pliktig å oppgi dette i skattemeldingen, og du risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten. Vi følger nøye med, og store deler av handlingen med kryptovaluta er mer synlig enn mange tror. Vi har allerede identifisert mange titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formue og inntekter til beskatning, sier Johansen.

Les også: Pensjonert diakon Edward (84 år) ble garantert en trygg investering, men tapte 73 prosent på 12 dager

Slik rapporterer du kryptovaluta

I den nye skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.

Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.

Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap), og ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta du eier.

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt. På den måten kan du unngå tilleggsskatt.

Tilleggsskatten er i utgangspunktet på 20 prosent av den skattemessige fordelen, men kan bli opptil 60 prosent i svært grove tilfeller, ifølge Skatteetaten.

Fristen for å endre skattemeldingen for 2017 er 30. april.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Dette får Skatteetaten flest spørsmål om i forbindelse med skattemeldingen

I år bør rundt halvparten av boligeierne endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen

Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Dette er nytt i årets skattemelding