Nå skal alle landets kemner-kontor legges ned

– Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Etter denne datoen blir de lokale kemner-kontorene historie.

Nå skal kemnerfunksjonen overdras fra kommunene til staten.

Det betyr i praksis at skatteinnkreving for personer og bedrifter, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll overføres til Skatteetaten.

I tillegg overføres all veiledning og henvendelser fra skatteytere til Skatteetaten. Når du heretter lurer på noe om skatten, må du derfor alltid henvende deg dit.

Endringen kommer som følge av et stortingsvedtak i fjor høst.

Hensikten er blant annet å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, samt sikre likebehandling av skatteyterne.

Les også: Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente

All skatteveiledningen samles på ett sted

Skatteetaten melder i den forbindelse at det er en historisk endring når hele skatte-Norge nå skal samles i én etat.

Nesten 1100 ansatte skal overføres fra kommunene til Skatteetaten, sammen med oppgavene sine.

Annonse:


Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kommunene vil fortsatt ha ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

– Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt, da du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en uttalelse.

Les også: Slik kan bensin- og dieselbiler enkelt passere bommen gratis

Begrenset skrankeveiledning på grunn av korona

På skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål, og der har du mulighet til å sende inn spørsmål og søknader, og bestille utskrifter og klager.

Fra 1. november kan du blant annet endre kontonummer for tilbakebetaling av skatt, få svar på spørsmål om trekk i lønn, bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift og klage på feil forskuddstrekk. Ved å gå inn via nettsiden kan du sende skriftlige henvendelser.

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten i andre kanaler, som chat, telefon 80 08 00 00 og Facebook (Skatten min og Skatten min bedrift).

Skatteetaten har kontorsted 57 steder i landet. Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter timebestilling.

– Det er viktig å merke seg at på grunn av koronasituasjonen er skrankeveiledning kun tilgjengelig for tjenester som krever personlig oppmøte, sier Schanke Funnemark.

Det gjelder for eksempel om du er utenlandsk statsborger og skal søke om skattekort for første gang, melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap.

Les også: Venstre vil fjerne rentefradraget og gjeninnføre arveavgiften

Skattebetalerforeningen tror dette kan bli positivt for skattebetalerne

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Stig Flesland, redaktør i Skattebetalerforeningen, skriver i en epost til Pengenytt at det blir spennende å se hvordan dette blir, spesielt med tanke på all støyen som har vært rundt dette tidligere.

– Det som er den mest tydelige og kanskje også mest negative konsekvensen er at kemneren har hatt en nærhet til skattyter og innehatt lokalkunnskap som helt klart har en verdi. Dette mister vi nå når tilbudet sentraliseres og samles hos Skatteetaten, skriver han.

Flesland mener det også kan være negativt at Skatteetaten nå skal opptre både som den som utligner skatten og den som krever inn den.

– Det trenger ikke å være et problem, men mye makt samles ett sted, skriver Flesland, og legger til:

– Samtidig kan det oppveies ved at alt som handler som skatt samles ett sted. Skattebetalere får ett sted å henvende seg. Jeg har ikke tall på det, men er nokså sikker på at mange har slitt med å se forskjell på Skatteetaten og kemneren. Det er lov å håpe at det for eksempel vil bli enklere å rette opp enkle feil, slik at skattebetalere slipper å betale urettmessige krav.

– Basert på våre erfaringer, og vi har kontakt med medlemmer fra hele landet og hjelper dem i skattespørsmål, tyder mye på at dette blir en bedring for norske skattebetalere. Årsaken til det, i hvert fall i enkeltsaker vi har sett, er blant annet at dialogen mellom kemneren og Skatteetaten til tider har vært mangelfull og kemneren har opptrådt nokså firkantet. Det bør bli bedre nå, avslutter han.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere