Politiet: Korona har ført til langt færre anmeldte lovbrudd

Korona har ført til færre anmeldelser, viser ferske tall fra politiet. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fersk statistikk fra politiet viser at pandemien har gitt store utslag på kriminalitetsbildet. Antall anmeldte saker har nemlig gått kraftig ned sammenlignet med tidligere år.

Per andre tertial 2020 var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge politidirektoratet.

Sammenlignet med 2016 er nedgangen på 12,4 prosent.

Nedgangen skyldes særlig reduksjon i antall registrerte vinning-, narkotika- og økonomilovbrudd.

– Vi ser at restriksjoner og tiltak som ble iverksatt som følge av koronaepidemien har ført til mindre aktivitet i det offentlige rom, og at dette har gitt utslag i færre registrerte saker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland til egne nettsider.

Annonse:


Vinningskriminalitet utgjør fortsatt den største kategorien av anmeldt kriminalitet, med 31 prosent av sakene, men antall registrerte saker går tilbake 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd er blant annet en følge av reduksjon i antall tyverier fra person på offentlig sted, både i Norge (-26,7 prosent/-3518 saker) og for norske borgere i utlandet (-66,8 prosent/-2634 saker).

Så langt i år er det dessuten anmeldt 961 saker knyttet til grove tyverier fra bolig, noe som er en nedgang på 199 saker (-17,2 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor.

Les også: Slik kan bensin- og dieselbiler enkelt passere bommen gratis

Økning i antall ran

Mens grovt tyveri fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted går ned, øker antall anmeldte ran begått i Norge med 30 prosent (+145 saker).

– Reduksjonen vi ser innen grove tyverier fra bolig og tyveri på offentlig sted, kan i stor grad tilskrives smitteverntiltak – at folk har oppholdt seg mer hjemme og ikke vært på utenlandsreiser. Økningen vi ser innen ran er derimot bekymringsfull, og noe politiet følger nøye med på, sier Bjørnland.

Økonomilovbrudd utgjør åtte prosent av alle anmeldte saker. Per andre tertial 2020 ble det anmeldt 15.674 saker, en nedgang på 11,8 prosent i forhold til samme periode i 2019.

En stor andel av økonomilovbruddene er knyttet opp mot bedragerier på nett.

Ifølge politiets innbyggerundersøkelse fra 2019 er det imidlertid kun 23 prosent av de som oppgir å ha blitt utsatt for svindel eller bedrageri på internett som har anmeldt dette til politiet. Det kan derfor være store mørketall på dette området.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Forbrukerrådet jubler for dom i Høyesterett om misbruk av bank-ID

Pensjonert diakon Edward (84 år) ble garantert en trygg investering, men tapte 73 prosent på 12 dager

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Frekk svindelmetode med kredittkort brer om seg

Skatteetaten advarer mot nye svindelforsøk