Pendlerbolig-skandalen: 7 stortingsrepresentanter anmeldt til politiet

stortinget Stortinget. Foto: Pixabay.

Demokratene Oslo har nå anmeldt en rekke av de berørte i saken om stortingsleiligheter, reisefradrag og skatteunndragelse som var store saker i media høsten 2021.

– Vi oppfatter at det er et sterkt ønske blant folk flest, at slike saker etterforskes og tiltales når noe straffbart har skjedd, sier Reinert Skadsem, styremedlem Demokratene Oslo Syd.

Det svekker publikums tillit til politikere og rettsapparatet, når det brer seg en oppfatning om at stortingspolitikere kan tillate seg mer enn vanlige folk, uten at det får konsekvenser, mener Demokratene.

– Dersom politiet tar våre anmeldelser i saken alvorlig, og noe straffbart ikke kan påvises ut fra en etterforskning som oppfattes som objektiv, rettferdig og troverdig, er det selvfølgelig det best tenkelige utfall for alle. Tilliten til myndighetene vil da kunne få seg et løft, sier Reinert Skadsem.

Det vil uansett være tillitsvekkende med en grundig gjennomgang om hva som er gjort, og en god redegjørelse til publikum, uansett utfall, mener Demokratene.

– Alternativet at saken dør uten en avklaring, vil på den annen side ikke være heldig for publikums tillit til politikere og myndigheter, avslutter Skadsem.