Titusener av arbeidstakere har ikke fått den pensjonssparingen de har krav på

Finanstilsynet har frem til nå hatt ansvaret for tilsyn av at arbeidsgivere har opprettet pliktig pensjonssparing, men fra 1. juni ble dette ansvaret flyttet til Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Mange arbeidstakere har ikke fått den pensjonssparingen de har krav på, men det skal nå endres når pensjonsselskapene skal hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten.

Mellom 50.000 og 88.000 arbeidstakere mottar ikke den pensjonssparingen de har rett på, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette på grunn av at enkelte arbeidsgivere ikke har opprettet avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, eller ikke har rapportert inn lønnsøkninger, slik at sparingen gradvis blir for lav.

SSB anslår at disse arbeidstakerne har gått glipp av 1-2 milliarder kroner i pensjonssparing per år, noe som utgjør mellom 11.400 og 40.000 kroner i gjennomsnitt per person.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten

Dette har kunnet skje fordi arbeidsgiverne frem til i år har rapportert lønnsopplysninger til både pensjonsselskapet og Skatteetaten.

Nå skal imidlertid pensjonsselskapene hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen.

Denne delingsløsningen har blitt prøvd ut i et begrenset omfang i vår, med mål om full innføring i løpet av året.

– Vi tror dette vil bli et godt eksempel på gevinstene som kan oppnås ved å gjenbruke informasjon. Skatteetaten har lønnsopplysninger av høy kvalitet, så da kan vi være kilde for den informasjon for andre aktører som har lov til å få disse, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, i en pressemelding.

– Da slipper arbeidsgivere å rapportere dobbelt, og det blir høyere kvalitet på opplysningene slik at for eksempel pensjon blir beregnet av riktig lønn, legger hun til.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Saken fortsetter under annonsen:


Skatteetaten får også ansvar for tilsynet

Fra 1. juni overtok også Skatteetaten ansvaret med å føre tilsyn med om det opprettes pliktig pensjonssparing.

Frem til da var det Finanstilsynet som hadde dette ansvaret. Ettersom tilsynet ikke kunne drive utstrakt kontroll, var det kun basert på tips.

– I Skatteetaten vil kontrollen gradvis bli automatisert, og ansvaret for tilsynsoppgaven er lagt til en avdeling med god kompetanse på kontroll og oppfølging av arbeidsgivere, sier Schanke Funnemark, og legger til:

– Med et rikt informasjonsgrunnlag kan Skatteetaten gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater, og vi blir også i bedre stand til å avdekke eventuell arbeidsmarkedskriminalitet. Men vi kan ikke se om den enkelte arbeidstaker har pensjonssparingsavtale, så det er viktig at de sjekker om riktig pensjon blir spart for dem.

Skatteetaten kan gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette OTP-ordning.

Fra august vil etaten dessuten åpne en innsynsløsning hvor man kan sjekke om arbeidsgiver har en avtale med et pensjonsselskap for sparing til obligatorisk tjenestepensjon.

Da kan arbeidstakere ta kontakt med sitt pensjonsselskap, sjekke om de selv har pensjonssparing og om det er rapportert riktige opplysninger.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Trygdeoppgjøret 2021: I år økes både trygd og pensjoner betydelig

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Pensjonister, offentlig ansatte, uføre og arbeidsledige får ikke egen pensjonskonto

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt