Nav utbetalte 1200 millioner hver dag i 2018

Nav-direktør Sigrun Vågeng utbetalte enorme summer til nordmenn i fjor, ifølge ny statistikk. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

I fjor utbetalte Nav 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Nesten halvparten av Norges befolkning mottok en eller annen form for ytelse fra Nav minst én gang i 2018.

I gjennomsnitt utbetalte Nav 1,2 milliarder kroner hver dag i løpet av fjoråret, ifølge ny statistikk.

Alderspensjoner utgjør litt over halvparten av dette beløpet.

Utbetalingene til alderspensjon økte med fem prosent sammenlignet med 2017, mens uføretrygd økte med seks prosent og kontantstøtte økte med tre prosent.

Samtidig er utbetalinger til dagpenger redusert med 21 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med fem prosent, sammenlignet med 2017.

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en uttalelse.

Les også: To banker varsler at de IKKE vil sette opp boliglånsrentene nå

81 200 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81.200 kroner i løpet av 2018, en økning på rundt 1000 kroner fra 2017.

Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 65.400 kroner, mens det var innbyggere i Hedmark som i gjennomsnitt mottok mest; 94.000 kroner.

Annonse:


De fleste fylkene hadde en økning i utbetalinger på 1-3 prosent, med unntak av Finnmark, der total sum utbetalt i 2018 lå på samme nivå som i 2017.

Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger.

Tallene fra Nav viser dessuten at 49 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året.

Les også: Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Pensjonister er flest og fikk mest

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere, med 976.000 personer i løpet av 2018 og totalt 217 milliarder kroner utbetalt.

Det ble videre utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721.000 mottakere av barnetrygd, 495.000 fikk 39,3 milliarder i sykepenger og 369.500 personer mottok 86,3 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

I alt var det 1.121.000 personer som i løpet av 2018 mottok en ytelse til livsopphold, det vil si dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom.

Dette utgjorde totalt 172 milliarder kroner i 2018.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på ett eller annet tidspunkt i løpet av 2018, sier Vågeng, og legger til:

– Vi er privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er ingen tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

88.000 husstander får ekstra bostøtte til høye strømutgifter

Fra 1. mars økte barnetrygden for første gang på 23 år

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Fra 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre

Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Dette er de viktigste endringene i årets skattemelding